EN

arbitration {rzeczownik}

volume_up
1. ogólne
arbitration
And yet, this principle has not been enshrined in the arbitration agreement.
A jednak w umowie o arbitraż jej nie zabezpieczono.
Here in Strasbourg, the European Parliament has called on the Slovene Parliament to ratify the arbitration agreement as soon as possible.
Parlament Europejski tu w Strasburgu wezwał parlament słoweński do jak najszybszej ratyfikacji umowy o arbitraż.
arbitration

Przykłady użycia - "arbitration" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe arbitration procedure started on 1 June 2006 with the adoption of a list of questions.
Procedurę arbitrażu rozpoczęto w dniu 1 czerwca 2006 roku od ustalenia listy pytań.
EnglishThe arbitration procedure started on 27 July 2006 with the adoption of a list of questions.
Procedurę arbitrażu wszczęto w dniu 27 lipca 2006 r. wraz z przyjęciem listy pytań.
EnglishThe arbitration procedure started on 8 September 2005 with the adoption of list of questions.
Procedurę arbitrażu rozpoczęto w dniu 8 września 2005 r. od ustalenia listy pytań.
EnglishThe arbitration procedure started on 21 February 2008 with the adoption of a list of questions.
Procedurę arbitrażu rozpoczęto w dniu 21 lutego 2008 r. od ustalenia listy pytań.
EnglishThe arbitration procedure started on 26 April 2007 with the adoption of a list of questions.
Dnia 26 kwietnia 2007 r. wszczęto procedurę arbitrażu wraz z przyjęciem listy pytań.
EnglishThe arbitration procedure started on 26 April 2007 with the adoption of a list of questions.
Procedurę arbitrażu wszczęto w dniu 26 kwietnia 2007 r. wraz z przyjęciem listy pytań.
EnglishThe arbitration procedure started on 15 November 2007 with the adoption of a list of questions.
Procedurę arbitrażu rozpoczęto w dniu 15 listopada 2007 r. od ustalenia listy pytań.
EnglishThe arbitration procedure started on 27 April 2006 with the adoption of a list of questions.
Procedura arbitrażowa rozpoczęła się 27 kwietnia 2006 r. poprzez przyjęcie listy pytań.
EnglishThe arbitration procedure started on 20 September 2007 with the adoption of a List of Questions.
Procedurę arbitrażu rozpoczęto w dniu 20 września 2007 r. od przyjęcia listy pytań.
EnglishThe arbitration procedure started on 22 February 2007 with the adoption of a list of questions.
Procedurę arbitrażu wszczęto w dniu 22 lutego 2007 r. wraz z przyjęciem listy pytań.
EnglishThe arbitration procedure started on 19 March 2008 with the adoption of a list of questions.
Procedurę arbitrażu rozpoczęto się w dniu 19 marca 2008 r. od sformułowania listy pytań.
EnglishMention has also been made of the arbitration agreement between Slovenia and Croatia.
Wspomniano już o umowie arbitrażowej między Słowenią a Chorwacją.
EnglishThe arbitration procedure started on 14 December 2006 with the adoption of a list of questions.
Procedurę arbitrażu wszczęto w dniu 14 grudnia 2006 r., wraz z przyjęciem listy pytań.
EnglishThe arbitration procedure started on 8 September 2005 with the adoption of a list of questions.
Procedurę arbitrażu rozpoczęto w dniu 8 września 2005 r. od sformułowania listy pytań.
EnglishThe arbitration procedure started on 24 January 2007 with the adoption of a list of questions.
Procedurę arbitrażu rozpoczęto w dniu 24 stycznia 2007 r. wraz z przyjęciem listy pytań.
EnglishWhether we call it mediation or arbitration or whatever is not the crucial issue.
Nie ma znaczenia, czy nazwiemy to mediacją czy arbitrażem.
EnglishThe arbitration procedure started on 18 October 2006 with the adoption of a list of questions.
Procedurę arbitrażu wszczęto w dniu 18 października 2006 r. wraz z przyjęciem listy pytań.
EnglishThe arbitration procedure started on 18 October 2007 with the adoption of a list of questions.
Procedurę arbitrażu rozpoczęto w dniu 18 października 2007 r. od sformułowania listy pytań.
EnglishIf the Court rejects the appeal, the decision of the Arbitration Committee shall become final.
W wypadku odrzucenia odwołania przez Trybunał decyzja Komitetu Arbitrażowego jest ostateczna.
EnglishAnd yet, this principle has not been enshrined in the arbitration agreement.
A jednak w umowie o arbitraż jej nie zabezpieczono.

Synonimy (angielski) dla "arbitration":

arbitration
arbitral
arbitrator