"arbitrariness" po polsku

EN

"arbitrariness" - polskie tłumaczenie

EN

arbitrariness {rzeczownik}

volume_up
arbitrariness (też: randomness)

Przykłady użycia - "arbitrariness" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishWe must pull out all the stops to rescue those people from chaos, arbitrariness and fanaticism.
Musimy dać z siebie wszystko, aby ocalić tych ludzi od chaosu, arbitralności i fanatyzmu.
EnglishThis scheme would be dealt with and coordinated by the EU, thus ensuring regional arbitrariness.
Systemem tym zajmowałaby się i koordynowała go UE, zapewniając tym samym regionalną arbitralność.
EnglishOn the other hand, opacity or arbitrariness should be avoided.
Z drugiej strony należy unikać niejasności i arbitralności.
EnglishA special EU fund would guarantee arbitrariness, inefficiency, bureaucracy and unjustified expenditure.
Specjalny fundusz unijny gwarantuje arbitralność, nieefektywność, biurokrację i nieuzasadnione wydatki.
EnglishHe distances himself from the “deconstructionism” of a Frank Castorf – he sees too much arbitrariness at work here.
Thalheimer dystansuje się przy tym od „destrukcjonizmu“ Franka Castorfa, w którym dostrzega zbyt wiele dowolności.
EnglishTo our youthfully naive way of thinking, this was the epitome of the arbitrariness and ruthlessness of a particular system.
W naszym dziecinnym myśleniu był to typowy przykład arbitralności i bezwzględności tego konkretnego systemu.
EnglishSince then, arbitrariness, nepotism and corruption have taken hold in the institutions of government, culminating in the electoral fraud of the 9 November ballot.
Od tego czasu samowola, nepotyzm i korupcja zapanowały w instytucjach rządu, a kulminacją było oszustwo wyborcze podczas głosowania 9 listopada.
EnglishIn the particular cases of Mr Khodorkovsky and Mr Magnitsky, rather than waiting for a ruling from Strasbourg, the judicial arbitrariness should be brought to an end.
Zamiast czekać na orzeczenie ze Strasburga w konkretnych sprawach Michaiła Chodorkowskiego i Siergieja Magnickiego, należałoby położyć kres ferowaniu przez sądy arbitralnych wyroków.

Synonimy (angielski) dla "arbitrariness":

arbitrariness