"arbiter" po polsku

EN

"arbiter" - polskie tłumaczenie

PL

"arbiter" - angielskie tłumaczenie

volume_up
arbitrzy {niemęskoos.}
EN

arbiter {rzeczownik}

volume_up
arbiter (też: arbitrator)
As the shadow rapporteur for my group, I was given the role of arbiter.
Jako sprawozdawcy pomocniczemu mojej grupy, powierzona mi została rola arbitra.
The forthcoming peace treaty will also be implemented on the basis of the roadmap, with the USA as the final arbiter.
Traktat pokojowy, który wkrótce ma zostać przyjęty, także będzie wdrażany na podstawie planu pokojowego przy udziale Stanów Zjednoczonych jako ostatecznego arbitra.
At the same time, the OSCE is today respected as an independent arbiter in assessing the democratic running of elections, and democratic standards.
Obecnie OBWE jest szanowana za postawę niezależnego arbitra oceniającego demokratyczny przebieg wyborów i demokratyczne normy.
PL

arbiter {męski}

volume_up
arbiter (też: sędzia, rozjemca)
Jako sprawozdawcy pomocniczemu mojej grupy, powierzona mi została rola arbitra.
As the shadow rapporteur for my group, I was given the role of arbiter.
Traktat pokojowy, który wkrótce ma zostać przyjęty, także będzie wdrażany na podstawie planu pokojowego przy udziale Stanów Zjednoczonych jako ostatecznego arbitra.
The forthcoming peace treaty will also be implemented on the basis of the roadmap, with the USA as the final arbiter.
Obecnie OBWE jest szanowana za postawę niezależnego arbitra oceniającego demokratyczny przebieg wyborów i demokratyczne normy.
At the same time, the OSCE is today respected as an independent arbiter in assessing the democratic running of elections, and democratic standards.
(NL) Pani przewodnicząca, pani komisarz Kroes! Patrzymy na panią jako na arbitra w tej sprawie.
(NL) Madam President, Commissioner Kroes, we are actually looking to you as an arbitrator in this case.
Negocjacje konieczne dla określenia sposobów ich realizacji będą prowadzone z udziałem arbitra wyznaczonego za wspólną zgodą.
The negotiations required to settle details of applications will be undertaken with the help of an arbitrator appointed by common agreement.
W tym przypadku, UE powinna zrezygnować z roli biernego arbitra, tak jak to często działo się w przeszłości, i przejąć rolę obrońcy własnych interesów i interesów Ukrainy.
In that case the EU should abandon its role of passive arbitrator, as has happened quite often before, and take on the role of defender of its own interests and those of Ukraine.

Przykłady użycia - "arbiter" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAs the shadow rapporteur for my group, I was given the role of arbiter.
Jako sprawozdawcy pomocniczemu mojej grupy, powierzona mi została rola arbitra.
EnglishAt the same time, the OSCE is today respected as an independent arbiter in assessing the democratic running of elections, and democratic standards.
Obecnie OBWE jest szanowana za postawę niezależnego arbitra oceniającego demokratyczny przebieg wyborów i demokratyczne normy.
EnglishThis is -- we have a fairly complex process that, you know, software and musicians and so on, but when we're all done, we know that the ear is the final arbiter.
To dosyć złożony proces, wykorzystujemy oprogramowanie i muzyków, a gdy wszystko jest zrobione, pozwalamy uszom osądzić.
EnglishThe forthcoming peace treaty will also be implemented on the basis of the roadmap, with the USA as the final arbiter.
Traktat pokojowy, który wkrótce ma zostać przyjęty, także będzie wdrażany na podstawie planu pokojowego przy udziale Stanów Zjednoczonych jako ostatecznego arbitra.

Synonimy (angielski) dla "arbiter":

arbiter

Synonimy (polski) dla "arbiter":

arbiter