"arable farming" po polsku

EN

"arable farming" - polskie tłumaczenie

EN

arable farming {rzeczownik}

volume_up
arable farming

Przykłady użycia - "arable farming" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishSo I welcome your support for enhancing the environmental sustainability of arable farming.
Z zadowoleniem przyjmuję zatem Państwa poparcie dla zapewnienia większej równowagi środowiskowej w obszarze upraw.
EnglishThey will take into consideration the specific geographical conditions and arable farming systems of the given country.
Uwzględnią one szczególne warunki geograficzne i systemy uprawy ziemi rolnej danego państwa.
EnglishWith regard to the primary sector, the transition in many regions from an economy based primarily on arable and livestock farming to one based essentially on services has been correctly managed.
Co się tyczy pierwszego sektora, w wielu regionach prawidłowo pokierowano przejściem od gospodarki opartej głównie na produkcji rolnej i hodowli do modelu opartego na usługach.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "arable farming"

arable przymiotnik
Polish
arable rzeczownik
farming rzeczownik
farming przymiotnik
Polish
arable land rzeczownik
cattle farming rzeczownik
dry farming rzeczownik
mixed farming rzeczownik
contour farming rzeczownik