"arable" po polsku

EN

"arable" - polskie tłumaczenie

PL
EN

arable {przymiotnik}

volume_up
arable

Przykłady użycia - "arable" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThere are more than 14 million of them, working more than 10% of the world's arable land.
Jest ich już ponad 14 milionów, a uprawiają ponad 10 % gruntów rolnych na świecie.
EnglishI am also interested to see how much untilled arable land there still is in Europe.
Chciałbym także wiedzieć, jak wiele nieuprawianych gruntów ornych jest jeszcze w Europie.
EnglishOnly 3% of arable land in the EU is used in the production of protein crops.
Uprawy roślin wysokobiałkowych zajmują zaledwie 3 % gruntów ornych w UE.
EnglishOnly seven percent of arable land in Africa is irrigated, compared to 40 percent in Asia.
Tylko 7% spośród gruntów ornych w Afryce jest nawadniane - w porównaniu do 40% w Azji.
EnglishTurn it into a square that stands for all the arable land on Earth.
Zmieńmy ją w kwadrat, który reprezentuje wszystkie ziemie rolne na Ziemi.
EnglishNineteen million hectares of rainforest are lost every year to create new arable land.
19 milionów hekterów lasów deszczowych zostaje wyciętych każdego roku w celu uzyskania ziemi ornej.
EnglishThere are increasing numbers of people in the world, while the amount of arable land available is falling.
Ludzi na świecie jest coraz więcej, ziemi pod uprawę coraz mniej.
EnglishWe'd go from three percent of the arable land, to four percent.
Doszlibyśmy od trzech, do czterech procent rolnej ziemi.
EnglishAs much as 40% of arable land is now in very poor condition.
Prawie 40 % uprawianych gruntów jest w bardzo złym stanie.
EnglishSo I welcome your support for enhancing the environmental sustainability of arable farming.
Z zadowoleniem przyjmuję zatem Państwa poparcie dla zapewnienia większej równowagi środowiskowej w obszarze upraw.
EnglishIt is well known that there are increasing numbers of people in the world, while the amount of arable land available is falling.
Wiadomo, że ludzi na świecie jest coraz więcej, a ziemi uprawnej coraz mniej.
EnglishThey will take into consideration the specific geographical conditions and arable farming systems of the given country.
Uwzględnią one szczególne warunki geograficzne i systemy uprawy ziemi rolnej danego państwa.
EnglishThat's the Sahara eating up almost [two meters] a day of the arable land, physically pushing people away from their homes.
Sahara pochłania prawie metr ziemi rolnej dziennie, fizycznie wypychając ludzi z ich domów.
EnglishThe figures for the 18 200 full-time dairy and arable farms fell from EUR 45 400 to EUR 34 400.
Dla 18 200 pełnoetatowych gospodarstw nastawionych na produkcję mleczną i uprawę zbóż liczby spadły z 45 400 do 34 400 euro.
EnglishWe simply do not have enough arable land to grow sufficient quantities of conventional energy crops.
Po prostu nie mamy dostatecznej ilości ziemi uprawnej, aby uprawiać dostateczne ilości konwencjonalnych upraw energetycznych.
EnglishFarmers, both arable and livestock, are now 'anonymous' persons for consumers.
Dla konsumentów rolnicy, zarówno ci, który zajmują się produkcją roślinną, jak i zajmujący się produkcją zwierzęcą, są obecnie osobami anonimowymi.
EnglishProtein crops currently occupy only 3% of the European Union's arable land (excluding fruit and vegetables).
Obecnie uprawy roślin wysokobiałkowych zajmują zaledwie 3% gruntów ornych w Unii Europejskiej (z wyłączeniem owoców i warzyw).
EnglishIn my region, in our regions, production revolves around Mediterranean crops, oil, arable crops and vegetables.
W moim regionie, w naszych regionach, produkcja obraca się wokół produktów śródziemnomorskich, oliwy, roślin uprawnych i warzyw.
EnglishFor example, it is important in paragraph 29 for us to insist on the concept of ownership in connection with arable land.
Na przykład, dla nas ważne jest, aby w ust. 29 nalegać na stosowanie pojęcia własności w odniesieniu do gruntów rolnych.
EnglishIn the past innovative plant protection products have helped to make production grow faster than demand for arable land.
W przeszłości innowacyjne środki ochrony roślin pomogły nam zwiększyć tempo wzrostu produkcji ponad zapotrzebowanie na grunty uprawne.

Synonimy (angielski) dla "arable":

arable