"Arabian" po polsku

EN

"Arabian" - polskie tłumaczenie

PL
PL
EN

Arabian {przymiotnik}

volume_up
Arabian (też: Arab, Arabic)

Przykłady użycia - "Arabian" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThis is where I call on Baroness Ashton to see promptly in Cyprus what we saw too late in the Arabian Peninsula.
Właśnie w związku z tym wzywam Panią Baronessę Ashton do wczesnego dostrzeżenia na Cyprze tego, co zbyt późno dostrzegliśmy na Półwyspie Arabskim.
EnglishThe results and recommendations of this report should be acted on and followed up without fail by the Saudi Arabian Government
Rząd Arabii Saudyjskiej powinien zdecydowanie podjąć i kontynuować działania w związku z wynikami i zaleceniami zawartymi w sprawozdaniu.
EnglishThe EU Troika made representation to the Saudi Arabian Government in Riadh and expressed the EU's dismay at the verdict of the court in El Katif.
Trójka UE zwróciła się do rządu Arabii Saudyjskiej w Rijadzie i wyraziła oszołomienie UE w związku z wyrokiem sądu w El Katif.
EnglishAnd in parts of the Arabian Gulf, the seawater, the salinity is increasing steadily due to the discharge of waste brine from desalination plants.
W niektórych częściach Zatoki Arabskiej, zasolenie wody morskiej stale wzrasta, ze względu na wypuszczanie bezwartościowej solanki z odsalarni.
EnglishThe Saudi Arabian National Society for Human Rights produced its first report on the human rights situation in Saudi Arabia in May of this year.
W maju br. Krajowe Towarzystwo Praw Człowieka Arabii Saudyjskiej opracowało swoje pierwsze sprawozdanie w sprawie praw człowieka w Arabii Saudyjskiej.
EnglishThe German Democratic Republic, the Soviet Union and Bulgaria treated the comrades in Aden, directly on the Arabian Sea, to a magnificent building in the socialist style.
NRD, Związek Radziecki i Bułgaria zafundowały towarzyszom z Adenu reprezentacyjną socjalistyczną budowlę, tuż nad brzegiem morza.
EnglishSome people operate a halfway house there...... for young women they have coerced or drugged...... into spending their short lives as whores for Arabian tourists.
Jacyś ludzie prowadzą tam interesy...... młode kobiety narkotyzowane albo przymuszane...... do spędzenia ich krótkiego życia jako dziwki dla Arabskich turystów.
EnglishIt shall never be inhabited, neither shall it be dwelt in from generation to generation: neither shall the Arabian pitch tent there; neither shall shepherds make their flocks to lie down there.
Nie będą się w nim osadzać na wieki, ani mieszkać od narodu aż do narodu; ani tam rozbije namiotu Arabczyk, ani tam pasterze z stadami odpoczywać będą.
EnglishSuch economic and political instability has already caused concern in neighbouring countries of the Arabian peninsula and threatens not just regional but global security.
Taka niestabilność gospodarcza i polityczna już spowodowała obawy sąsiednich krajów Półwyspu Arabskiego i zagraża bezpieczeństwu w skali nie tylko regionalnej, ale również globalnej.
EnglishBut when Sanballat the Horonite, and Tobiah the servant, the Ammonite, and Geshem the Arabian, heard it, they laughed us to scorn, and despised us, and said, What is this thing that ye do?
Co słysząc Sanballat Horonitczyk, i Tobijasz, sługa Ammonitczyk i Giesem Arabczyk, szydzili z nas, i lekce nas sobie poważyli mówiąc: Cóż to za rzecz, którą czynicie?
EnglishThe European Parliament has justifiably asked the Saudi Arabian Government on several occasions to remove the limitations on women's free movement, including the driving prohibition.
Parlament Europejski słusznie zwracał się przy licznych okazjach do rządu Arabii Saudyjskiej o zniesienie ograniczenia swobodnego poruszania się kobiet, w tym zakazu prowadzenia pojazdów.

Synonimy (angielski) dla "Arabian":

Arabian
English