"Arab" po polsku

EN

"Arab" - polskie tłumaczenie

volume_up
Arab {rzecz.}
volume_up
Arab {przym.}
PL
PL
PL

"arab" - angielskie tłumaczenie

EN
EN

Arab {rzeczownik}

volume_up
1. ogólne
Hey, Arabka, chcesz kupić spluwę?
Arab, i Duma, i Esaan;
2. Zoologia
Arab, i Duma, i Esaan;
PL

arab {męski}

volume_up
1. Zoologia
arab
Arab, and Dumah, and Eshan,

Przykłady użycia - "Arab" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAs the EU, we should support the Arab countries in the peaceful pursuit of reforms.
Jako UE powinniśmy wesprzeć kraje arabskie w pokojowym przeprowadzaniu reform.
EnglishMr President, the Arab world is our partner in the Union for the Mediterranean.
Panie Przewodniczący! Świat arabski jest naszym partnerem w Unii dla Śródziemnomorza.
EnglishThe second revolution in the Arab world is happening now in front of our eyes.
Obecnie na naszych oczach rozgrywa się druga rewolucja w świecie arabskim.
EnglishIt is the cradle of ancient civilisation and it is the most important Arab state.
Jest kolebką starożytnej cywilizacji i najważniejszym państwem arabskim.
EnglishThe government is also responsible for driving out the originally non-Arab population.
Rząd także jest odpowiedzialny za wygnanie pierwotnej ludności niearabskiej.
EnglishI have called on them emphatically to do the same for their Arab friends.
Wezwałam ich dobitnie do uczynienia tego samego dla ich arabskich przyjaciół.
EnglishThe Euro-Arab Dialogue is resumed at the political level in Luxembourg.
W Luksemuburgu wznowiony zostaje dialog europejsko-arabski na szczeblu politycznym.
EnglishEveryone talks about the Arab League and about the Arab League's peace project.
Wszyscy mówią o Lidze Arabskiej i projekcie pokojowym Ligi Arabskiej.
EnglishInterestingly enough, both are claiming the credit for this Arab popular uprising.
Co więcej, obie strony twierdzą, że to im należy zawdzięczać to arabskie powstanie ludowe.
EnglishWe express our solidarity with the peaceful Muslims in the Arab world.
Wyrażamy naszą solidarność z pokojowo nastawionymi muzułmanami w świecie arabskim.
EnglishEspecially at a time of massive change in the Arab world, we all need to work together.
Szczególnie w obliczu masowych zmian w świecie arabskim musimy wszyscy działać razem.
EnglishIf we take a more far-sighted approach, the Arab spring is also very important.
Jeżeli przyjmiemy szerszą perspektywę, to bardzo ważną rolę odgrywa również arabska wiosna.
English(PL) Madam President, Yemen is the poorest country of the Arab world.
(PL) Pani przewodnicząca! Jemen jest najbiedniejszym krajem świata arabskiego.
EnglishEC-United Arab Emirates Agreement on certain aspects of air services (
Umowa WE-Zjednoczone Emiraty Arabskie dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych (
EnglishEgypt and other Arab countries now have the opportunity of democratic development.
Egipt i inne kraje arabskie mają obecnie szansę na rozwój demokracji.
EnglishCivil rebellions against Arab despots have set the other side of the Mediterranean alight.
Cywilna rewolta przeciwko arabskim despotom rozpala drugi brzeg Morza Śródziemnego.
English4Shbab was set up as an alternative to existing Arab music channels.
4Shbab utworzono jako alternatywę dla istniejących arabskich programów muzycznych.
EnglishThe Summit of the Arab League in Damascus has not delivered a solution either.
Również szczyt Ligi Arabskiej w Damaszku nie przyniósł rozwiązania.
EnglishYou are passing off your responsibilities to an equally impotent Arab League.
Przerzucacie swoją odpowiedzialność na równie bezsilną Ligę Arabską.
EnglishFrance, on the other hand, was the front-runner with regard to supplies to the Arab region.
Z drugiej strony Francja jest głównym eksporterem broni do regionu krajów arabskich.

Synonimy (angielski) dla "Arab":

Arab
English
Arabic