"aqueous solution" po polsku

EN

"aqueous solution" - polskie tłumaczenie

EN

aqueous solution {rzeczownik}

volume_up
1. Chemia
aqueous solution
Solution for injection Clear, colourless, aqueous solution.
Roztwór do wstrzykiwań Przezroczysty, bezbarwny, roztwór wodny.
Sterile, clear, colourless to pale yellow aqueous solution.
Jałowy, przejrzysty, bezbarwny do barwy bladożółtej roztwór wodny.
Concentrate for solution for infusion Sterile, clear, colourless, aqueous solution.
Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji Jałowy, klarowny, bezbarwny roztwór wodny.

Przykłady użycia - "aqueous solution" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe oral solution is clear to slightly opalescent yellowish, aqueous solution.
Roztwór doustny jest bezbarwnym do lekko opalizującego żółtego koloru roztworem wodnym.
EnglishConcentrate for solution for infusion Sterile, clear, colourless, aqueous solution.
Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji Jałowy, klarowny, bezbarwny roztwór wodny.
Englishpre-filled syringe contains 0.25 mg ganirelix in 0.5 ml aqueous solution
ampułko- strzykawka zawiera 0, 25 mg ganireliksu w 0, 5 ml roztworu wodnego
EnglishClear, colourless-to-straw aqueous solution with a characteristic citrus-orange odour.
Klarowny, bezbarwny lub do koloru słomkowego wodny roztwór o zapachu cytrusowopomarańczowym.
EnglishOrgalutran is a clear and colourless aqueous solution for injection.
Orgalutran jest klarownym, bezbarwnym wodnym roztworem do wstrzykiwań.
EnglishLiprolog KwikPen is a sterile, clear, colourless, aqueous solution.
Liprolog KwikPen jest jałowym, klarownym, bezbarwnym roztworem wodnym.
EnglishHumalog KwikPen is a sterile, clear, colourless, aqueous solution.
Humalog KwikPen jest jałowym, klarownym, bezbarwnym roztworem wodnym.
EnglishDo not flush with sodium chloride or any other aqueous solution.
Filtra nie wolno przepłukiwać roztworem chlorku sodu lub jakimkolwiek innym roztworem wodnym.
EnglishLiprolog Pen is a sterile, clear, colourless, aqueous solution.
Liprolog Pen jest jałowym, klarownym, bezbarwnym roztworem wodnym.
EnglishHumalog Pen is a sterile, clear, colourless, aqueous solution.
Humalog Pen jest jałowym, klarownym, bezbarwnym roztworem wodnym.
EnglishSterile, clear, colourless to pale yellow aqueous solution.
Jałowy, przejrzysty, bezbarwny do barwy bladożółtej roztwór wodny.
EnglishApidra is a clear, colourless, aqueous solution for injection containing insulin glulisine.
Apidra jest przezroczystym, bezbarwnym wodnym roztworem do wstrzykiwań, zawierającym insulinę glulizynową.
EnglishSolution for injection Clear, colourless, aqueous solution.
Roztwór do wstrzykiwań Przezroczysty, bezbarwny, roztwór wodny.
EnglishLiprolog is a sterile, clear, colourless, aqueous solution.
Liprolog jest jałowym, klarownym, bezbarwnym roztworem wodnym.
EnglishHumalog is a sterile, clear, colourless, aqueous solution.
Humalog jest jałowym, klarownym, bezbarwnym roztworem wodnym.
EnglishOne vial contains 75 IU recombinant follicle-stimulating hormone (FSH) in 0.5 ml aqueous solution.
Jedna fiolka zawiera 75 j. m. rekombinowanego hormonu folikulotropowego (FSH) w 0, 5 ml wodnego roztworu.
EnglishOne vial contains 50 IU recombinant follicle-stimulating hormone (FSH) in 0.5 ml aqueous solution.
Jedna fiolka zawiera 50 j. m. rekombinowanego hormonu folikulotropowego (FSH) w 0, 5 ml wodnego roztworu.
EnglishOne vial contains 225 IU recombinant follicle-stimulating hormone (FSH) in 0.5 ml aqueous solution.
Jedna fiolka zawiera 225 j. m. rekombinowanego hormonu folikulotropowego (FSH) w 0, 5 ml wodnego roztworu.
EnglishOne vial contains 250 IU recombinant follicle-stimulating hormone (FSH) in 0.5 ml aqueous solution.
Jedna fiolka zawiera 250 j. m. rekombinowanego hormonu folikulotropowego (FSH) w 0, 5 ml wodnego roztworu.
EnglishOne vial contains 100 IU recombinant follicle-stimulating hormone (FSH) in 0.5 ml aqueous solution.
Jedna fiolka zawiera 100 j. m. rekombinowanego hormonu folikulotropowego (FSH) w 0, 5 ml wodnego roztworu.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "aqueous solution"

aqueous przymiotnik
solution rzeczownik
to hammer out a solution
aqueous ammonia rzeczownik
ammonia solution rzeczownik
aqueous humour rzeczownik
architectural solution rzeczownik
practical solution