EN

aqueous {przymiotnik}

volume_up
aqueous (też: aquatic, water-dwelling)
The solution is clear, colourless to pale yellow and aqueous.
Roztwór jest przejrzysty, bezbarwny do barwy bladożółtej oraz wodny.
Sterile, clear, colourless to pale yellow aqueous solution.
Jałowy, przejrzysty, bezbarwny do barwy bladożółtej roztwór wodny.
Steroids Fluticasone propionate aqueous nasal spray
Steroidy Propionian flutykazonu, roztwór wodny, aerozol donosowy
aqueous (też: washy, watery)
Bicarbonate is required for the production of the aqueous humour (the watery fluid in the eye).
Dwuwęglan jest konieczny do produkcji cieczy wodnistej oka (wodnisty płyn w gałce ocznej).

Przykłady użycia - "aqueous" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe oral solution is clear to slightly opalescent yellowish, aqueous solution.
Roztwór doustny jest bezbarwnym do lekko opalizującego żółtego koloru roztworem wodnym.
EnglishGeneral characteristics This medicinal product shows good solubility in aqueous solutions.
Charakterystyka ogólna Lek wykazuje dobrą rozpuszczalność w roztworach wodnych.
EnglishConcentrate for solution for infusion Sterile, clear, colourless, aqueous solution.
Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji Jałowy, klarowny, bezbarwny roztwór wodny.
Englishpre-filled syringe contains 0.25 mg ganirelix in 0.5 ml aqueous solution
ampułko- strzykawka zawiera 0, 25 mg ganireliksu w 0, 5 ml roztworu wodnego
EnglishClear, colourless-to-straw aqueous solution with a characteristic citrus-orange odour.
Klarowny, bezbarwny lub do koloru słomkowego wodny roztwór o zapachu cytrusowopomarańczowym.
EnglishAqueous humour concentrations declined with a half-life of approximately 1.5 hours.
Stężenia w cieczy wodnistej zmniejszały się przy okresie półtrwania wynoszącym około 1, 5 godziny.
Englishvials of freeze- dried antigen and 10 vials of aqueous adjuvant
fiolek liofilizowanego antygenu i 10 fiolek wodnistego środka wspomagającego
EnglishOrgalutran is a clear and colourless aqueous solution for injection.
Orgalutran jest klarownym, bezbarwnym wodnym roztworem do wstrzykiwań.
EnglishLiprolog KwikPen is a sterile, clear, colourless, aqueous solution.
Liprolog KwikPen jest jałowym, klarownym, bezbarwnym roztworem wodnym.
Englishvials of freeze- dried antigen and 5 vials of aqueous adjuvant
fiolek liofilizowanego antygenu i 5 fiolek wodnistego środka wspomagającego
EnglishHumalog KwikPen is a sterile, clear, colourless, aqueous solution.
Humalog KwikPen jest jałowym, klarownym, bezbarwnym roztworem wodnym.
EnglishBicarbonate is required for the production of the aqueous humour (the watery fluid in the eye).
Dwuwęglan jest konieczny do produkcji cieczy wodnistej oka (wodnisty płyn w gałce ocznej).
Englishvial of freeze- dried antigen and 1 vial of aqueous adjuvant
fiolka liofilizowanego antygenu i 1 fiolka wodnistego środka wspomagającego
EnglishDo not flush with sodium chloride or any other aqueous solution.
Filtra nie wolno przepłukiwać roztworem chlorku sodu lub jakimkolwiek innym roztworem wodnym.
EnglishLiprolog Pen is a sterile, clear, colourless, aqueous solution.
Liprolog Pen jest jałowym, klarownym, bezbarwnym roztworem wodnym.
EnglishThe solution is clear, colourless to pale yellow and aqueous.
Roztwór jest przejrzysty, bezbarwny do barwy bladożółtej oraz wodny.
EnglishHumalog Pen is a sterile, clear, colourless, aqueous solution.
Humalog Pen jest jałowym, klarownym, bezbarwnym roztworem wodnym.
EnglishSterile, clear, colourless to pale yellow aqueous solution.
Jałowy, przejrzysty, bezbarwny do barwy bladożółtej roztwór wodny.
EnglishIn the eye, prostaglandin increases the drainage of the watery fluid (aqueous humour) out of the eyeball.
W oku prostaglandyna zwiększa odpływ cieczy wodnistej z gałki ocznej.
EnglishApidra is a clear, colourless, aqueous solution for injection containing insulin glulisine.
Apidra jest przezroczystym, bezbarwnym wodnym roztworem do wstrzykiwań, zawierającym insulinę glulizynową.

Synonimy (angielski) dla "aqueous":

aqueous
aqueous humour