"aquatic" po polsku

EN

"aquatic" - polskie tłumaczenie

PL
volume_up
aquatics {tylko l.mn.}
EN

aquatic {przymiotnik}

volume_up
aquatic (też: aqueous, water-dwelling)
Aquatic life was completely destroyed over a distance of several hundred kilometres.
Ekosystemy wodne zostały całkowicie zniszczone na przestrzeni kilkuset kilometrów.
It's also carried on migration patterns of wild migratory aquatic birds.
Wirus przenosi się wzdłuż szlaków, którymi migrują ptaki wodne.
You can't say all aquatic animals are naked, because look at the sea otter.
Nie jest tak, że wszystkie ssaki wodne są bezwłose - weźmy taką wydrę morską.

Przykłady użycia - "aquatic" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAquatic life was completely destroyed over a distance of several hundred kilometres.
Ekosystemy wodne zostały całkowicie zniszczone na przestrzeni kilkuset kilometrów.
EnglishYou can't say all aquatic animals are naked, because look at the sea otter.
Nie jest tak, że wszystkie ssaki wodne są bezwłose - weźmy taką wydrę morską.
EnglishThis is why this article will allow the sustainable exploitation of living aquatic resources.
Dlatego artykuł ten umożliwia zrównoważoną eksploatację żywych zasobów wodnych.
EnglishSomebody up there is issuing the commandment, "Thou shalt not believe in the aquatic theory.
Jeśli chcesz awansować w kręgach akademickich, a wierzysz w tę teorię, nie afiszuj się z tym.
EnglishIt's also carried on migration patterns of wild migratory aquatic birds.
Wirus przenosi się wzdłuż szlaków, którymi migrują ptaki wodne.
EnglishAnd then he's off, launching into more talk about rare birds and algaes and strange aquatic plants.
I tu zaczyna kolejny wywód, na temat rzadkich ptaków i alg, oraz rzadkich roślin wodnych.
EnglishEverybody likes the aquatic theory. ~~~ Of course they don't believe it, but they like it."
Jasne, nikt w nią nie wierzy, ale podoba się wszystkim!" Pytam: "A dlaczego sądzi Pani, że to bzdury?"
EnglishI think it would be something out of the aquatic ape thing, wouldn't it?
EnglishThe same applies to protection of the aquatic environment.
To samo odnosi się do ochrony środowiska wodnego.
EnglishThey are staving off the aquatic theory to protect a vacuum.
Walczą z teorią wodnej małpy w obronie próżni.
EnglishHALOCUR should not enter watercourses, as this may be dangerous for fish and other aquatic organisms.
HALOCUR nie powinien trafiać do cieków wodnych, ponieważ może stwarzać zagrożenie dla ryb i innych organizmów wodnych.
EnglishPrac-tic should not be allowed to enter surface water, as it may be harmful for aquatic organisms.
Nie należy dopuszczać do kontaktu preparatu z wodami powierzchniowymi, gdyż może on wpływać negatywnie na organizmy wodne.
EnglishOne of the things that really impresses me about the people in the Gulf: They are really, really aquatic people.
Tamtejsi ludzie imponują mi swoją wiedzą o oceanie.
EnglishI ask people sometimes, and they say, "I like the aquatic theory!
EnglishPyriprole may be harmful to aquatic organisms.
Pyriprol może negatywnie wpływać na organizmy wodne.
EnglishHALOCUR should not enter watercourses, as this may be dangerous for fish and other aquatic organisms.
HALOCUR nie powinien przedostawać się do cieków wodnych, ponieważ może być niebezpieczny dla ryb i innych zwierząt wodnych.
English~~~ So back in 1982 I said, "Well perhaps the elephant had an aquatic ancestor."
Zapomniała pani o słoniach!" Dlatego w 1982 zapytałam: "Może ich przodkiem jest gatunek wodny?"
EnglishProfender should not be allowed to enter surface water, as it may be harmful for aquatic organisms.
Nie należy dopuszczać do kontaktu preparatu Profender z wodami powierzchniowymi, gdyż może on wpływać negatywnie na organizmy wodne.
EnglishBut we also start out as aquatic organisms.
EnglishHALOCUR should not enter watercourses, as this may be dangerous for fish and other aquatic organisms.
Preparat Halocur nie powinien przedostawać się do cieków wodnych, gdyż może on być niebezpieczny dla ryb i innych organizmów wodnych.

Synonimy (angielski) dla "aquatics":

aquatics