EN

aptly {przysłówek}

volume_up
It is counterproductive to go back to politics based on ethnic principles, as Doris Pack so aptly put it.
Powrót do kierunku polityki opartego na zasadach podziałów etnicznych ma hamujący wpływ na proces, co tak trafnie ujęła pani Doris Pack.
I totally agree with Pythagoras, who once again quite aptly said: 'everything that humans do to the animals comes back to them'.
Zgadzam się w pełni z Pitagorasem, który kiedyś całkiem trafnie zauważył, że "wszystko to, co człowiek zwierzęciu wyrządził, spadnie z powrotem na człowieka”.
You can take this as an expression of our determination to fight this modern form of slavery, as the previous speakers aptly described it.
Proszę przyjąć tę deklarację jako wyraz naszej determinacji w zwalczaniu tej nowoczesnej formy niewolnictwa, jak trafnie określili handel ludźmi moi przedmówcy.
aptly (też: elegantly, tidily)

Przykłady użycia - "aptly" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishRarely could the proverb about the bitter herbs have applied quite so aptly as in this case.
Przysłowie o gorzkich ziołach rzadko miało tak dobre zastosowanie, jak w tym przypadku.
EnglishSeveral comments have been made in this debate that aptly demonstrate this.
Było to widoczne w wielu komentarzach podczas dzisiejszej debaty.
EnglishIt is counterproductive to go back to politics based on ethnic principles, as Doris Pack so aptly put it.
Powrót do kierunku polityki opartego na zasadach podziałów etnicznych ma hamujący wpływ na proces, co tak trafnie ujęła pani Doris Pack.
EnglishI totally agree with Pythagoras, who once again quite aptly said: 'everything that humans do to the animals comes back to them'.
Zgadzam się w pełni z Pitagorasem, który kiedyś całkiem trafnie zauważył, że "wszystko to, co człowiek zwierzęciu wyrządził, spadnie z powrotem na człowieka”.
EnglishAnd in this regard, the rapporteur partially approached the matter very aptly, in that she attempted to integrate the 2020 policy within the bounds of the budget.
Sprawozdawczyni poradziła sobie przynajmniej w części bardzo sprawnie, podejmując próbę uwzględnienia polityki 2020 w budżecie.
EnglishYou can take this as an expression of our determination to fight this modern form of slavery, as the previous speakers aptly described it.
Proszę przyjąć tę deklarację jako wyraz naszej determinacji w zwalczaniu tej nowoczesnej formy niewolnictwa, jak trafnie określili handel ludźmi moi przedmówcy.
EnglishMr Rack put it so aptly when he said just now that, to be effective, we have to persuade the rest of the world, as only then will our action be of any use.
Niezwykle trafnie ujął to pan poseł Rack mówiąc, że nasza skuteczność zależy od przekonania reszty świata, bo tylko wtedy nasze działania na coś się przydadzą.
EnglishAs one of the previous speakers very aptly pointed out, we should take into account that there is a special situation concerning immigrants on the European labour market.
Jak bardzo trafnie podkreślił jeden z przedmówców, powinniśmy uwzględnić fakt, że na europejskim rynku pracy istnieje szczególna sytuacja dotycząca imigrantów.
EnglishThe report outlines, of course, the achievements, but it does not shy away from the challenges being faced the Federal Republic of Iraq and the Commissioner very aptly outlined them.
Oczywiście sprawozdanie przedstawia w zarysie osiągnięcia, ale nie ucieka też od wyzwań, przed którymi staje Republika Federalna Iraku, a które pani komisarz tak trafnie naszkicowała.
EnglishWe should take care not to endanger this process and make sure that in our surge of enthusiasm we do not throw the baby out with the bathwater, as the Hungarian saying so aptly puts it.
Powinniśmy dołożyć starań, aby nie stworzyć zagrożenia dla tego procesu i dopilnować, aby na fali naszego entuzjazmu nie wylać dziecka z kąpielą, jak trafnie mówi węgierskie powiedzenie.

Synonimy (angielski) dla "aptly":

aptly
aptness
apt