EN

aptitude {rzeczownik}

volume_up
mieć wrodzony talent do
And so if we had a scale to measure the aptitude of each hemisphere, then we can plot our brain.
Jeśli mielibyśmy skalę mierzącą zdolność każdej półkuli, moglibyśmy opisać nasz mózg.
There is a particular focus on the children's aptitudes and abilities.
Szczególny nacisk położono na uzdolnienia i umiejętności uczniów.

Przykłady użycia - "aptitude" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAnd so if we had a scale to measure the aptitude of each hemisphere, then we can plot our brain.
Jeśli mielibyśmy skalę mierzącą zdolność każdej półkuli, moglibyśmy opisać nasz mózg.
EnglishThe aptitude for multilingualism should be remembered, for example.
Należy tu wspomnieć na przykład o predyspozycjach do wielojęzyczności.
EnglishScholastic Aptitude Test
egzamin, którego wyniki decydują o przyjęciu na studia
EnglishSmall enterprises are an essential source of growth, employment, business aptitude, innovation and cohesion in the EU.
Małe przedsiębiorstwa są istotnym źródłem wzrostu, zatrudnienia, umiejętności związanych z przedsiębiorczością, innowacji i spójności w UE.
Englishto have an aptitude for
Englishto have an aptitude for
EnglishWe must work to create a pluralistic world that keeps its aptitude for creation intact and that can give rise to the new and to diversity.
Musimy pracować na rzecz zbudowania pluralistycznego świata, w którym skłonność do twórczości nie jest narażona na szwank i może przynieść nowatorstwo i zróżnicowanie.
EnglishQuotas belittle women, who will end up attaining certain positions simply because of their gender and not on the basis of their skill, ability or aptitude.
Parytety umniejszają pozycję kobiet, które będą osiągać niektóre stanowiska tylko z powodu swej płci, nie zaś na podstawie swoich umiejętności, kwalifikacji lub kompetencji.
EnglishSome of us may have opted for one of these extremes, but I think for most people in the audience, your brain is something like this -- with a high aptitude in both hemispheres at the same time.
Część z nas mogłaby się znaleźć na jednej ze skrajności, ale myślę, że większość widowni ma mózg taki jak ten -- z dużymi zdolnościami w obydwu półkulach jednocześnie.