EN

apt {przymiotnik}

volume_up
Tytuł ten jest bardzo trafny.
The vision they set out last spring was perfectly apt.
Wizja, którą określili w zeszłym roku, była niezwykle trafna.
I am grateful to Mr Mauro for that apt intervention ...
Dziękuję Panu Posłowi Mauro za tę trafną uwagę...
Now, this brings us to the sorts of moves that people are apt to make in the moral sphere.
To przybliża nas do źródła postępowania, do którego ludzie są skłonni w swojej moralnej przestrzeni.

Przykłady użycia - "apt" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishA few more substantial statements by the Presidency would have been apt.
Stosowne byłoby podniesienie przez Prezydencję jeszcze kilku istotnych kwestii.
EnglishNow, this brings us to the sorts of moves that people are apt to make in the moral sphere.
To przybliża nas do źródła postępowania, do którego ludzie są skłonni w swojej moralnej przestrzeni.
EnglishI believe there could not be a more apt and at the same time more bitter example than that of Iceland today.
Uważam, że nie ma obecnie lepszego, a równocześnie boleśniejszego przykładu, niż Islandia.
EnglishThe vision they set out last spring was perfectly apt.
Wizja, którą określili w zeszłym roku, była niezwykle trafna.
EnglishI am grateful to Mr Mauro for that apt intervention ...
Dziękuję Panu Posłowi Mauro za tę trafną uwagę...
EnglishMrs Lefrançois has produced an apt report on this, for which I should like to express my warm thanks to her, too.
Pani Lefrançois przygotowała trafne sprawozdanie w tym względzie, za które pragnę jej gorąco podziękować.
EnglishThe comparison drawn by the previous speaker about the rather bizarre marriage of convenience is very apt.
Porównanie sytuacji do dziwnego małżeństwa z rozsądku, przedstawione przez mojego przedmówcę, jest niezwykle trafne.
EnglishThe timing of the review of the legal basis for this cooperation is apt, just a short while after the Treaty of Lisbon came into force.
Pora przeglądu podstawy prawnej tej współpracy jest odpowiednia - następuje to tuż po wejściu w życie traktatu lizbońskiego.
EnglishThis title is very apt.
EnglishI think it's quite apt.
EnglishThis is a sound document, and the reference to the principle that prevention is better than cure is very apt indeed.
Zaproponowana strategia Unii Europejskiej w zakresie zdrowia zwierząt zawiera trafnie zdefiniowane projekty.
EnglishPetitions give a direct voice to the people of Europe; at a time of growing Euro-scepticism in many of the Member States, I consider that very apt and very important.
Petycje dają bezpośredni głos mieszkańcom Europy; w czasach rosnącego eurosceptycyzmu w wielu państwach członkowskich uważam je za bardzo trafne i ważne rozwiązanie.
EnglishAnd all the men of might, even seven thousand, and the craftsmen and the smiths a thousand, all of them strong and apt for war, even them the king of Babylon brought captive to Babylon.
Wszystkich też mężów walecznych siedm tysięcy, i cieśli, także i kowali tysiąc, i wszystkich godnych ku bojowi, tych zawiódł w niewolę król Babiloński do Babilonu.
EnglishIn spite of the often discussed problem concerning the Roma community, we still have not found the most apt solutions which would lead to their lasting integration into society.
Mimo częstych dyskusji na temat problemów społeczności romskiej, wciąż nie udało nam się znaleźć trafnych rozwiązań, które doprowadziłyby do ich trwałej integracji ze społeczeństwem.

Synonimy (angielski) dla "apt":

apt
aptness
aptly