EN

April fool {rzeczownik}

volume_up

Przykłady użycia - "April fool" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIt was an April fool actually, and to this day some people think it's real.
Właściwie to było w Prima aprilis, ale do dzisiaj niektórzy ludzie myślą, że to prawdziwe.
EnglishSo when some report that Iceland is on course to join the EU next year, I think: 'April Fool!'
Tak więc, gdy niektórzy donoszą, że Islandia zmierza do przystąpienia do UE w przyszłym roku, myślę sobie: "prima aprilis!”.
EnglishIt is 6 April today, I just double checked, but I suppose you can declare April Fool's day as any day you want!
Dziś jest 6 kwietnia, właśnie sprawdziłem, lecz podejrzewam, iż Pan może ogłosić prima aprilis w dowolnym dniu!
English. - Mr President, in Britain, the first day of April is called April Fool's Day and people take great delight in fooling one another.
w imieniu grupy EFD - Panie Przewodniczący! W Wielkiej Brytanii pierwszy dzień kwietnia nazywa się prima aprilis i wtedy ludzie z wielką przyjemnością oszukują się nawzajem.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "April fool"

fool rzeczownik
to fool czasownik
to play the fool czasownik
to act the fool czasownik
to look like a fool czasownik