"April" po polsku

EN

"April" - polskie tłumaczenie

volume_up
April {rzecz.}

EN April
volume_up
{rzeczownik}

April (też: Apr)
April in Kabul is beautiful, full of roses, full of flowers.
Kwiecień w Kabulu jest piękny, pełen róż, pełen kwiatów.
But April isn't a particularly massive month for video games.
Kwiecień nie jest specjalnie masywnym miesiącem dla gier wideo.
The objective is to sign the agreement in April.
Podpisanie umowy planuje się na kwiecień.

Synonimy (angielski) dla "April":

April
English

Przykłady użycia - "April" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIt was an April fool actually, and to this day some people think it's real.
Właściwie to było w Prima aprilis, ale do dzisiaj niektórzy ludzie myślą, że to prawdziwe.
EnglishWhipCar, which started April of last year, it took them six months to get 1,000 cars in the service.
WhipCar, który zaczął w kwietni 2010 roku, potrzebował 6 miesięcy by mieć 1000 samochodów.
EnglishThe Marketing Authorisation Holder submitted further new residue studies to the CVMP on 14 April 2008.
Dnia 14 lipca 2008 r. podmiot odpowiedzialny przedstawił CVMP dodatkowe badania pozostałości.
EnglishCroatia's accession to NATO in April 2009 has definitely strengthened her claim for accession to the EU.
Chorwacji do struktur paktu północnoatlantyckiego zdecydowanie wzmocniło jej legitymację akcesyjną.
EnglishAnd a friend of mine, April, who I've had since kindergarten, she thanks her children for doing their chores.
Moja przyjaciółka, April, która znam od przedszkola, dziękuje swym dzieciom za wypełnianie obowiązków.
EnglishSo when some report that Iceland is on course to join the EU next year, I think: 'April Fool!'
Tak więc, gdy niektórzy donoszą, że Islandia zmierza do przystąpienia do UE w przyszłym roku, myślę sobie: "prima aprilis!”.
EnglishThis summary was last updated in April 2008.
EnglishApril showers bring May flowers
EnglishBack in April 2008 Parliament called in a Written Declaration for more resources to be released for microcredit projects.
Parlament zaapelował w pisemnym oświadczeniu o przeznaczenie większych kwot środków finansowych na projekty dotyczące mikrokredytów.
EnglishApril 2009
Copyright: Goethe-Institut, Online-Redaktion April 2009
EnglishOn Wednesday, 18 April 2012, a
EnglishApril showers bring May flowers
EnglishThe efforts made by the Council to supply appropriate replies to the requests made by Parliament in April are equally welcome.
Z takim samym zadowoleniem przyjmujemy wysiłki podjęte przez Radę na rzecz udzielenia stosownych odpowiedzi na pytania zadane przez Parlament.
EnglishApril showers bring May flowers
EnglishLondon, 24 April 2008 Doc.
EnglishAs you know, this debate is taking place just some weeks before the second Roma Summit, which will be hosted in Córdoba by the Spanish Presidency on 8 and 9 April.
Jak państwu wiadomo, dzisiejsza debata odbywa się kilka tygodni przed drugim szczytem w sprawie Romów w Kordobie.
EnglishThe President reported this week that the states under review in the April and May sessions are taking their responsibilities seriously.
Przewodniczący poinformował w tym tygodniu, że państwa podlegające przeglądowi podczas sesji w kwietni i maju poważnie traktują swe obowiązki.
EnglishPublished in April 2013

This publication is part of the 'European Union explained' series

Top

Top

EnglishOn 4 April 2006 this Parliament adopted a supportive declaration on the European food programme for the most deprived people in the Community.
4 sierpnia 2006 r., ten Parlament przyjął deklarację pomocniczą w sprawie europejskiego programu żywnościowego dla najbardziej poszkodowanych osób we Wspólnocie.