"apps" po polsku

EN

"apps" - polskie tłumaczenie

volume_up
app {rzecz.} [skrót]
EN

apps {liczba mnoga}

volume_up
1. "applications", IT, potoczny
apps
volume_up
aplikacje {niemęskoos.} (np. na iPhone)
Apps have the following advantages over desktop applications:
Aplikacje mają następujące zalety w porównaniu z programami komputerowymi:
And there they make great apps, they work with city staffers.
Tworzą tam wspaniałe aplikacje, pracują z urzędnikami.
And finally, we produce mobile apps that include narrated virtual tools.
Na koniec, tworzymy też aplikacje komórkowe, które zawierają wirtualne wycieczki z komentarzem.

Przykłady użycia - "apps" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAnd they're kind of like the apps on your phone, in the sense that they look quite simple.
Przypominają nieco aplikacje ze smartfonów w tym sensie, że wyglądają na proste.
EnglishGoogle Apps Scripts may interact with other Google products and services.
Skrypty Google Apps mogą komunikować się z innymi produktami i usługami firmy Google.
EnglishIf you use Google Apps, Google Docs is included as part of the suite of products.
Jeśli używasz Google Apps, Dokumenty Google są dołączone do tej usługi jako część zestawu usług.
EnglishNote: this feature is currently only available to Google Apps customers.
Uwaga: ta funkcja jest obecnie dostępna tylko dla klientów Google Apps.
EnglishI'm a Google Mail or Google Apps user sending from an external address.
Jestem użytkownikiem Google Maila lub Aplikacji Google wysyłającym z adresu zewnętrznego.
EnglishAnd finally, we produce mobile apps that include narrated virtual tools.
Na koniec, tworzymy też aplikacje komórkowe, które zawierają wirtualne wycieczki z komentarzem.
EnglishUsing Google Apps Premier Edition or Education Edition?
Używasz Aplikacji Google w Wersji profesjonalnej lub Wersji dla szkół i uczelni?
EnglishIcons for the apps you’ve installed from the Chrome Web Store appear here.
W tym miejscu znajdują się ikony zainstalowanych aplikacji pochodzących ze sklepu Chrome Web Store.
EnglishApps have the following advantages over desktop applications:
Aplikacje mają następujące zalety w porównaniu z programami komputerowymi:
EnglishThis is true even for Google Apps domains that may have selected a different default privacy setting.
Domyślne ustawienie widoczności przesłanych plików i folderów to „Prywatne”.
EnglishWe call these robust sites web apps, or "apps" for short.
Te zaawansowane witryny są nazywane aplikacjami internetowymi lub w skrócie aplikacjami.
EnglishThe vCard files that these apps produce might not contain all of the supported contact fields.
Pliki vCard tworzone przez te aplikacje mogą nie zawierać wszystkich obsługiwanych pól kontaktów.
EnglishWhen the installation is complete, you will find the Chrome icon on the Home or All Apps screen.
Po zakończeniu instalacji ikona Chrome pojawi się na ekranie głównym lub ekranie Moje aplikacje.
EnglishYou can disable all background apps from running when you have closed Chrome.
Możesz wyłączyć wszystkie aplikacje działające w tle, tak aby nie pozostawały uruchomione po zamknięciu Chrome.
EnglishWhen you right-click the icon, a list of running background apps will appear.
Kliknięcie ikony prawym przyciskiem myszy powoduje wyświetlenie listy uruchomionych aplikacji działających w tle.
EnglishIf you're working in Google Apps, the icons are a bit different.
Ikony wyświetlane w Google Apps wyglądają nieco inaczej.
EnglishUsing Google Apps Premier Edition or Education Edition?
Używasz Google Apps dla Firm lub Google Apps dla Szkół i Uczelni?
EnglishMany extensions and web apps use background pages in order to carry out their functions.
Wiele rozszerzeń i aplikacji internetowych w celu wykonywania swoich funkcji korzysta ze stron działających w tle.
EnglishAnd there they make great apps, they work with city staffers.
Tworzą tam wspaniałe aplikacje, pracują z urzędnikami.
EnglishGoogle Apps users are currently unable to rate templates but will be able to see the star ratings for a template.
Użytkownicy Aplikacji Google obecnie nie mogą oceniać szablonów, ale mogą oglądać ich oceny.