"approx" po polsku

EN

"approx" - polskie tłumaczenie

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "approx" w kontekście.

Słownik angielsko-polski

Przykłady użycia - "approx" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishPlasma concentrations of atorvastatin and its active metabolites are markedly increased (approx.
Dystrybucja Średnia objętość dystrybucji atorwastatyny wynosi około 381 l.
EnglishDissolve the effervescent granules (sodium hydrogen carbonate) in a glass of cool water (approx.
Rozpuścić granulat musujący (wodorowęglan sodu) w szklance zimnej wody (około 150 ml).
EnglishDissolve the effervescent granules in a glass of cool water (approx.
Rozpuścić granulat musujący w szklance zimnej wody (około 150 ml).
EnglishIn turkeys difloxacin has a moderate oral bioavailability (approx.
Difloksacyna u indyków wykazuje średnią biodostępność (około 58 %).
EnglishConcentrations of atorvastatin and its active metabolites in women differ from those in men (Women: approx.
Stopień wchłaniania zwiększa się proporcjonalnie do wielkości dawki atorwastatyny.
EnglishColestipol Plasma concentrations of atorvastatin and its active metabolites were lower (by approx.
się o około 20 % podczas podawania 80 mg atorwastatyny na dobę.
EnglishConcentrations of atorvastatin and its active metabolites in women differ from those in men (Women: approx.
Płeć: stężenia atorwastatyny i jej licznych metabolitów różnią się u kobiet i u mężczyzn (u
EnglishIn case of intravenous administration, the solution should be injected over approx.
U pacjentów nie poddawanych hemodializie lepiej jest podawać lek podskórnie, aby uniknąć nakłuwania żył obwodowych.
EnglishBinding of mirtazapine to plasma proteins is approx.
Stopień wiązania mirtazapiny z białkami osocza wynosi około 85 %.
EnglishIn chickens difloxacin is nearly completely absorbed after oral administration (approx.
Difloksacyna po podaniu doustnym u kurcząt jest prawie całkowicie wchłaniania z przewodu pokarmowego (w około 96 %).
EnglishMore recent data on global outbreak control campaigns in Brazil demonstrate that approx.
Ostatnie dane z kampanii zapobiegania wybuchowi globalnej epidemii w Brazylii pokazują, że dzieciom poniżej 1 roku życia podano ok.
EnglishThis is similar to that of plasma- derived factor VIII which has a mean terminal half-life of approx.
Podobnie jest w przypadku czynnika VIII uzyskanego z osocza, którego średni końcowy okres półtrwania wynosi około 13 godzin.
EnglishLength of visit: approx. 1.5 hours.
EnglishSpecific activity: approx.
EnglishMoreover, the annual export of medical devices amounts to approx EUR 6.2 billion, which is 10% of Ireland's total exports.
Ponadto wartość rocznego wywozu przyrządów medycznych wynosi około 6,2 miliarda euro, co stanowi 10% całkowitej wartości irlandzkiego wywozu.
EnglishConcentrations of atorvastatin and its active metabolites in women differ from those in men (Women: approx.
Recommendations of the Second Joint Task Force of European and Other Societies on Coronary Prevention ” opublikowanego w Atherosclerosis 140 (1998) 199- 270.
EnglishTarget Hb (approx.
EnglishImportant information about some of the ingredients of Ceftriaxone Tyrol Pharma 1g Ceftriaxone Tyrol Pharma 1g contains 83mg (equivalent to approx.
Ważne informacje o niektórych składnikach leku Ceftriaxone Tyrol Pharma 1 g Lek Ceftriaxone Tyrol Pharma 1 g zawiera 83 mg (co odpowiada około 3, 6 mmol) sodu w jednej dawce.
EnglishImportant information about some of the ingredients of Ceftriaxone Tyrol Pharma 2g Ceftriaxone Tyrol Pharma 2g contains 166mg, (equivalent to approx.
Ważne informacje o niektórych składnikach leku Ceftriaxone Tyrol Pharma 2 g Lek Ceftriaxone Tyrol Pharma 2 g zawiera 166 mg (co odpowiada około 7, 2 mmol) sodu w jednej dawce.