EN

approvable {przymiotnik}

volume_up
approvable (też: acceptable, cromulent)

Przykłady użycia - "approvable" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIn addition, a prevention indication for HCTZ alone, based on the LIFE data is not considered approvable.
Co więcej, wskazanie profilaktyczne dla HCTZ w monoterapii, w oparciu o dane z badania LIFE, nie jest możliwe do zaakceptowania.
EnglishTherefore, the CHMP is of the opinion that the benefit/ risk balance of the product can be considered to be positive and that the product is approvable.
Dlatego też CHMP uznaje stosunek korzyści do ryzyka produktu leczniczego za korzystny i zaleca zatwierdzenie produktu.

Synonimy (angielski) dla "approval":

approval
approved
English