EN

appropriateness {rzeczownik}

volume_up
The medicine should be taken around the same time every day and the appropriateness of the once-a-day dosing should be re-assessed regularly.
Lek należy przyjmować o podobnej porze dnia, a trafność jednej dawki na dobę powinna być poddawana regularnej ocenie.

Przykłady użycia - "appropriateness" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe appropriateness of continued use of the daily regimen should be reassessed periodically.
Należy okresowo oceniać celowość stałego przyjmowania preparatu w schemacie raz na dobę.
EnglishThe appropriateness of continued use of the daily regimen should be reassessed periodically.
W zależności od tolerancji produktu przez pacjenta dawkę można zmniejszyć do 2, 5 mg raz na dobę.
EnglishThe medicine should be taken around the same time every day and the appropriateness of the once-a-day dosing should be re-assessed regularly.
Lek należy przyjmować o podobnej porze dnia, a trafność jednej dawki na dobę powinna być poddawana regularnej ocenie.
EnglishThe successful engraftment achieved in all patients during phase II trials suggests the appropriateness of the targeted AUCs.
Wyniki badań drugiej fazy, w których uzyskano pomyślne przeszczepienia u wszystkich pacjentów sugerują poprawność przyjętych wartości AUC.
EnglishThe second point is that one cannot generalise the applications as far as the appropriateness of return operations to Afghanistan is concerned.
Po drugie nie można jednakowo traktować wszystkich wniosków o azyl z punktu widzenia odpowiedniości operacji wydalenia do Afganistanu.

Synonimy (angielski) dla "appropriateness":

appropriateness
English
appropriate
appropriation
English