"appropriate dose" po polsku

EN

"appropriate dose" - polskie tłumaczenie

EN

appropriate dose {rzeczownik}

volume_up
appropriate dose
Maintenance Phase - Once you have found the most appropriate dose
Faza podtrzymująca – Gdy została ustalona najbardziej odpowiednia dawka
The appropriate dose of Caelyx must be diluted in 5 % (50 mg/ ml) glucose solution for infusion prior to administration.
Odpowiednia dawka leku Caelyx musi być przed podaniem rozcieńczona w 5 % (50 mg/ ml) roztworze glukozy do infuzji.
The appropriate dose of Caelyx must be diluted in 5 % (50 mg/ ml) glucose solution for infusion prior to administration.
Odpowiednia dawka preparatu Caelyx musi być przed podaniem rozcieńczona w 5 % (50 mg/ ml) roztworze glukozy do infuzji.

Przykłady użycia - "appropriate dose" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishSteroids may be discontinued as appropriate, once dose escalation has been achieved.
Można zaprzestać przyjmowania steroidów po osiągnięciu największej dawki produktu.
EnglishAdminister the appropriate dose by subcutaneous injection using a sterile pen needle.
Podać odpowiednią dawkę, wstrzykując podskórnie za pomocą jałowej igły do pena.
EnglishThe appropriate dose of Elaprase must be diluted in saline before it is infused.
Przed użyciem odpowiednią dawkę preparatu Elaprase należy rozpuścić w soli fizjologicznej.
EnglishZonegran can be given once or twice a day after an appropriate dose is reached.
Po osiągnięciu odpowiedniej dawki preparat Zonegran można podawać raz lub dwa razy na dobę.
EnglishIf it occurs, appropriate dose adjustments should be made as provided.
Jeśli tak się wydarzy, należy przeprowadzić odpowiednie modyfikacje dawki.
EnglishAppropriate dose titration between 500 μ g, 300 μ g, and 150 μ g should be considered.
Należy uwzględnić właściwe dostosowanie dawki w zakresie od 500 μg, przez 300 μg do 150 μg.
EnglishIf it occurs, appropriate dose adjustment should be made as provided.
Jeśli nastąpi taki wzrost, należy dostosować dawkę przestrzegając odpowiednich wskazań.
EnglishIf it occurs, appropriate dose adjustment should be made as provided.
Jeżeli do tego dojdzie, dawkę leku należy odpowiednio dostosować w sposób opisany poniżej.
EnglishThe table below is an example of how an appropriate dose is calculated:
Poniższa tabelka stanowi przykład, jak wyliczyć właściwą dawkę leku
EnglishAppropriate dose titration between 500 μ g, 300 μ g, and 150 μ g should be considered. a in
Należy uwzględnić właściwe dostosowanie dawki w zakresie od 500 μg, przez 300 μg do 150 μg.
EnglishYour doctor will determine what dose is appropriate for you.
Lekarz ustali dawkę leku, która będzie najbardziej odpowiednia dla danego pacjenta.
EnglishIf it occurs, appropriate dose adjustment should be made as provided.
Jeśli do tego dojdzie, należy odpowiednio zmodyfikować dawkę, zgodnie z podanymi zaleceniami.
EnglishThe appropriate dose can then be withdrawn with a sterile injection syringe and injected.
Odpowiednią dawkę leku należy następnie pobrać za pomocą jałowej strzykawki i wykonać iniekcję.
EnglishMaintenance Phase - Once you have found the most appropriate dose
Faza podtrzymująca – Gdy została ustalona najbardziej odpowiednia dawka
EnglishThe appropriate dose can then be withdrawn with a sterile injection syringe and injected.
Odpowiednią dawkę leku należy następnie pobrać za pomocą jałowej strzykawki i wykonać iniekcję. aż
EnglishThe appropriate dose can then be withdrawn with a sterile injection syringe and injected.
Odpowiednią dawkę leku należy następnie pobrać za pomocą jałowej strzykawki i wykonać iniekcję. zy
EnglishThis is quite normal and will help your doctor to decide on the most appropriate dose of Advagraf for you.
Są to rutynowe badania, które pomogą w ustaleniu odpowiedniej dawki leku Advagraf.
EnglishThis will allow your doctor to prescribe the most appropriate dose of CELSENTRI for you.
Dzięki temu lekarz będzie mógł przepisać lek CELSENTRI w dawce najbardziej odpowiedniej dla pacjenta.
EnglishIf it occurs, appropriate dose adjustment should be made as provided.
Jeśli taki przypadek się zdarzy, powinno się zmienić odpowiednio dawkę leku według poniższego opisu.
EnglishThe device should be proven to safely and effectively deliver the appropriate vaccinal dose.
Urządzenia te powinny być sprawdzone pod kątem bezpieczeństwa i dokładności dawkowania szczepionki.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "appropriate dose"

dose rzeczownik
Polish
appropriate przymiotnik
to dose czasownik