"approach to the matter" po polsku

EN

"approach to the matter" - polskie tłumaczenie

EN

approach to the matter

volume_up
approach to the matter

Przykłady użycia - "approach to the matter" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishI very much appreciate and value your approach in this matter, Commissioner Šefčovič.
Panie komisarzu! Bardzo cenię pana stanowisko w tej sprawie.
EnglishNow a new approach to this matter is needed.
Teraz potrzebne jest nowatorskie podejście do tej kwestii.
EnglishThe Scottish Government and the industry are to be commended for taking such an innovative approach on this matter.
Rząd Szkocji i szkocki sektor rybołówstwa należy pochwalić za zastosowanie takiego innowacyjnego podejścia w tej dziedzinie.
EnglishSo, whilst I welcome this possible compromise, I welcome a sensible and pragmatic approach to this matter.
Przyjmując zatem z zadowoleniem ten możliwy kompromis, z zadowoleniem przyjmuję także rozsądne i pragmatyczne podejście do danej kwestii.
EnglishI trust that the representatives of the Socialist Group in the European Parliament will not adopt a passive approach to this matter either.
Wierzę, że przedstawiciele Grupy Socjalistycznej Parlamentu Europejskiego również nie przyjmą w tej kwestii biernej postawy.
EnglishI would like to thank the officials of the European Commission as well as the Czech experts for their responsible approach to this matter.
Chciałbym podziękować urzędnikom Komisji Europejskiej, a także czeskim ekspertom za ich odpowiedzialne podejście do tej sprawy.
Englishapproach to the matter
EnglishAt the same time, I cannot help but express, to some extent, my astonishment at the Commission's excessively administrative approach to this matter.
Jednocześnie nie mogę się powstrzymać od wyrażenia, pewnego zdziwienia nadmiernie administracyjnym podejściem Komisji do tego zagadnienia.
EnglishIn addition, the internal complexity of the model is not favourable to the introduction of Community legislative standards and to a so-called one size fits all approach to the matter.
Wewnętrzna złożoność modelu również nie zachęca do wprowadzania wspólnotowych norm legislacyjnych i do jednowymiarowego podejścia w tej sprawie.
EnglishIn the end we listened to each other, firstly in Parliament, and then I must recognise that the French Presidency demonstrated extraordinary diligence in its approach to the matter.
W końcu wysłuchaliśmy się nawzajem. Najpierw w Parlamencie, a potem przyznam, że prezydencja francuska wykazała nadzwyczajną rzetelność w podejściu do sprawy.