"apprenticeship" po polsku

EN

"apprenticeship" - polskie tłumaczenie

EN apprenticeship
volume_up
{rzeczownik}

apprenticeship (też: internship, practice, praxis)
Indeed, in the Social Fund, we already have some actions for young people for apprenticeships and for traineeships.
W ramach Funduszu Społecznego oferujemy, oczywiście, pewne działania dotyczące praktyk i szkoleń dla ludzi młodych.
apprenticeship (też: vocational training)
apprenticeship

Synonimy (angielski) dla "apprentice":

apprentice

Przykłady użycia - "apprenticeship" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWe also want to promote Leonardo-type apprenticeship programmes at European level.
Pragniemy również promować na szczeblu europejskim staże w rodzaju programu Leonardo.
EnglishIt applies to all levels of education and training and concerns all stages of life, as well as the different forms of apprenticeship.
Dotyczy ono wszystkich szczebli edukacji i szkoleń oraz wszystkich okresów życia, a także różnych form nauki zawodu.
English. ~~~ This was like my polar apprenticeship.
Wszystko zaczęło się w 2001 roku Na pierwszą ekspedycję wyruszyłem z Pen Hadow- ogromnie doświadczonym kolesiem.
EnglishWe need a programme of further training for those EU citizens who have interrupted their education either at school, during an apprenticeship or at university.
Potrzebujemy programu dalszego szkolenia tych obywateli UE, którzy przerwali naukę w szkole, na praktykach, czy na uniwersytecie.
EnglishQueerer than can in principle be supposed, or just queerer than we can suppose, given the limitations of our brain's evolutionary apprenticeship in Middle World?
" Dziwniejsze, niż zasadniczo może się wydawać, albo niż może nam się wydawać, z ograniczeniami naszego mózgu do ewolucyjnego rozumienia Śródświata.
EnglishAfter a maximum period of four months' unemployment, all young people are to be offered a job, an apprenticeship or other training opportunities.
Po okresie bezrobocia o długości maksymalnie czterech miesięcy, każdy młody człowiek powinien otrzymać ofertę pracy, możliwość kształcenia lub inne możliwości poszerzania kwalifikacji.
EnglishThis report disgracefully calls for employers to be able to terminate apprenticeship contracts should the apprentices be deemed unsuited to their employment.
Sprawozdanie zawiera skandaliczny apel, by umożliwiono pracodawcom zrywanie umów o przyuczanie do zawodu w razie stwierdzenia, że zainteresowany nie jest przystosowany do wykonywanej pracy.
EnglishIn response, the Presidency is promoting the employability of young people through apprenticeship schemes, thereby exacerbating their exploitation and the excessive profits of undertakings.
Tymczasem w ramach odpowiedzi prezydencja promuje zatrudnienie młodych ludzi poprzez programy stażów, narażając ich na wyzysk i napędzając zyski przedsiębiorcom.