EN

apprentices {liczba mnoga}

volume_up
apprentices (też: followers, pupils, schoolkids)
These sorcerer's apprentices of Europe's have not understood a thing; only the nation states, Europe's main components, will be able to enrich it and to restore it to its rightful place in the world.
Europejscy uczniowie czarnoksiężnika nic nie rozumieją. Jedynie państwa narodowe, główny składnik Europy, będą w stanie wzbogacić ją i przywrócić jej prawowite miejsce w świecie.
apprentices (też: interns)
apprentices

Przykłady użycia - "apprentices" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishUnder the French Presidency we are looking to organise a major event focusing on developing the mobility of apprentices.
W ramach prezydencji francuskiej zamierzamy zorganizować wielkie wydarzenie, którego głównym punktem będzie zwiększanie mobilności praktykantów.
EnglishThat is why I hope the Commission will support my proposal for an extension to the European mobility programmes for young apprentices.
Dlatego też mam nadzieję, że Komisja poprze mój projekt dotyczący rozszerzenia europejskich programów mobilności dla młodych praktykantów.
EnglishWe need to be relevant to all groups of young people, including those who are the furthest removed from the European Union and especially, of course, apprentices.
Musimy działać odpowiednio do wszystkich grup młodych ludzi, w tym grup najbardziej oddalonych od Unii Europejskiej, a zwłaszcza - oczywiście - praktykantów.
EnglishIn addition, we wish to increase our efforts in relation to apprentices, adults and older people who are no longer in education and who may miss out on the development.
Ponadto pragniemy wzmóc nasze wysiłki ukierunkowane na praktykantów, dorosłych i ludzi starszych, którzy już się nie kształcą, w związku z czym mogą przegapić szansę rozwoju.
EnglishThis report disgracefully calls for employers to be able to terminate apprenticeship contracts should the apprentices be deemed unsuited to their employment.
Sprawozdanie zawiera skandaliczny apel, by umożliwiono pracodawcom zrywanie umów o przyuczanie do zawodu w razie stwierdzenia, że zainteresowany nie jest przystosowany do wykonywanej pracy.
EnglishThese sorcerer's apprentices of Europe's have not understood a thing; only the nation states, Europe's main components, will be able to enrich it and to restore it to its rightful place in the world.
Europejscy uczniowie czarnoksiężnika nic nie rozumieją. Jedynie państwa narodowe, główny składnik Europy, będą w stanie wzbogacić ją i przywrócić jej prawowite miejsce w świecie.

Synonimy (angielski) dla "apprentice":

apprentice