EN

apprehension {rzeczownik}

volume_up
apprehension (też: arrest)
Denmark is one such country, and thus all EU measures in the field of consumer legislation are regarded with apprehension.
Dania jest takim krajem, a w związku z tym wszystkie środki UE w zakresie prawodawstwa dotyczącego ochrony konsumenta są traktowane z obawą.
I view the prevailing political and social situation in Belarus with a certain amount of apprehension but, I should say, also with a great deal of hope.
Do aktualnej politycznej i społecznej sytuacji na Białorusi odnoszę się z obawą, lecz muszę powiedzieć, że również z nadzieją.
Secondly, the current mood in Europe is one of apprehension: housing prices continue to tumble in some countries and people are hoarding their savings.
Po drugie, obecny nastrój w Europie to stan obaw: ceny mieszkań w niektórych krajach wciąż spadają, a ludzie gromadzą oszczędności.
apprehension (też: anxiety, fear, hung-up)
I went to hide in my bedroom, under the blankets, and then I waited for my father to come back from work with, one could say, much apprehension.
Poszłam się schować do sypialni, pod koce, a potem czekałam na ojca aż wróci z pracy z, można powiedzieć, dużym lękiem.

Przykłady użycia - "apprehension" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishI know that there is some apprehension with regard to these figures.
EnglishDenmark is one such country, and thus all EU measures in the field of consumer legislation are regarded with apprehension.
Dania jest takim krajem, a w związku z tym wszystkie środki UE w zakresie prawodawstwa dotyczącego ochrony konsumenta są traktowane z obawą.
EnglishI went to hide in my bedroom, under the blankets, and then I waited for my father to come back from work with, one could say, much apprehension.
Poszłam się schować do sypialni, pod koce, a potem czekałam na ojca aż wróci z pracy z, można powiedzieć, dużym lękiem.
EnglishI view the prevailing political and social situation in Belarus with a certain amount of apprehension but, I should say, also with a great deal of hope.
Do aktualnej politycznej i społecznej sytuacji na Białorusi odnoszę się z obawą, lecz muszę powiedzieć, że również z nadzieją.
EnglishSecondly, the current mood in Europe is one of apprehension: housing prices continue to tumble in some countries and people are hoarding their savings.
Po drugie, obecny nastrój w Europie to stan obaw: ceny mieszkań w niektórych krajach wciąż spadają, a ludzie gromadzą oszczędności.

Synonimy (angielski) dla "apprehension":

apprehension
apprehensive
apprehensible
apprehensively