EN

appreciative {przymiotnik}

volume_up
appreciative

Przykłady użycia - "appreciative" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishWe also understand that it is one of the largest payments ever made, and we are appreciative of that.
Zdajemy sobie także sprawę, że jak na razie jest to jedna z największych płatności i doceniamy to.
EnglishIt would seem that the House is appreciative.
EnglishMr Sumberg, since you addressed the President of Parliament, I should like first to thank you for your appreciative comments.
Panie pośle Sumberg, ponieważ zwrócił się pan do Przewodniczącego Parlamentu, po pierwsze, chciałbym panu podziękować za słowa uznania.
EnglishFirst of all, a huge majority is in favour of the idea of more decoupling, and I am very appreciative of this idea.
Przede wszystkim przeważająca większość opowiada się za pomysłem zwiększenia oddzielenia płatności od wielkości produkcji, który bardzo doceniam.
EnglishSo we're very appreciative of the support we've gotten from both the intellectual leaders, the high-tech leaders, particularly Google and NASA.
Bardzo się cieszymy ze wsparcia, które otrzymaliśmy zarówno od liderów naukowych, jak i liderów high-tech, zwłaszcza od Google i NASA.
English. - (NL) I should like first of all to thank all the speakers for their appreciative words, especially Commissioner Dimas.
sprawozdawca. - (NL) Na początku chciałbym podziękować wszystkim przemawiającym osobom za słowa uznania dla mojej pracy, zwłaszcza komisarzowi Dimasowi.
EnglishIn this respect, I am highly appreciative of Commissioner Barnier's strong commitment to take into account citizens' concerns and aspirations.
Z tego punktu widzenia bardzo cieszy mnie jednoznaczne stwierdzenie pana komisarza Barniera, że weźmie on pod uwagę obawy i aspiracje obywateli.
EnglishI was, however, courteous enough to hear you out and I hope that our colleagues will be similarly appreciative of the manner in which you chose to address the House.
Byłem jednak na tyle uprzejmy, aby wysłuchać pani do końca i mam nadzieję, że nasi koledzy podobnie ocenią sposób, w jaki zwróciła się pani do Izby.
EnglishI am enormously appreciative of the fact that after the G20 in London and after the summit in Strasbourg-Kehl the US administration headed by Barack Obama will coming to Prague.
Bardzo doceniam to, że administracja USA, pod przywództwem prezydenta Baracka Obamy, przyjedzie do Pragi po zakończeniu szczytu G20 w Londynie i szczytu w Sztrasburgu-Kehl.
EnglishI should like today to point out how appreciative Parliament was, during the second stage of negotiations, of the very constructive and very cooperative attitude of the Czech Presidency.
Chciałabym dzisiaj zwrócić uwagę, że podczas drugiej tury negocjacji Parlament był pełen uznania dla bardzo konstruktywnej i pomocnej postawy prezydencji czeskiej.

Synonimy (angielski) dla "appreciated":

appreciated
appreciation