EN

appreciated {przymiotnik}

volume_up
appreciated
appreciated

Przykłady użycia - "appreciated" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

English. - Mr President, I very much appreciated this debate.
komisarz. - Panie przewodniczący! Z wielkim uznaniem śledziłem przebieg tej debaty.
EnglishHere too the role of rail transport, i.e. high speed trains, is not appreciated.
Tu też nie doceniono transportu kolejowego tzw. szybkich linii kolejowych.
EnglishWe must therefore be vigilant, and the European Parliament has fully appreciated this.
Z tego względu musimy zwracać na to uwagę, a Parlament Europejski w pełni to docenił.
EnglishMost of them are glad to be able to help and be appreciated for doing so.
Większość z nich cieszy się, gdy może pomóc, zyskując w ten sposób uznanie.
EnglishSo it's a little-appreciated fact that most of the animals in our ocean make light.
Mało doceniany jest fakt, że większość zwierząt mieszkających w oceanie produkuje światło.
EnglishThe solution is found in the treaty, which ought to be appreciated and respected scrupulously.
W traktacie znajduje się rozwiązanie, które należy docenić i szczerze uszanować.
EnglishThe euro has appreciated considerably against the US dollar and other currencies.
Euro znacznie nabrało wartości w stosunku do dolara i innych walut.
EnglishIn particular, Isobel's help on the complex comitology issues is very much appreciated.
Szczególnie cenna była pomoc Isobel w zakresie złożonych zagadnień procedury komitetowej.
EnglishThis much appreciated report deals with the results of those deficiencies.
W tym bardzo rzetelnym sprawozdaniu przedstawiono skutki tych braków.
EnglishI would like to say how much we have appreciated Mr Seppänen's constructive approach.
Chcę powiedzieć, że bardzo doceniamy jego konstruktywne podejście.
EnglishI very much commend the work of the rapporteurs, which was very much appreciated from our side.
Przyjmuję pracę sprawozdawców z ogromnym zadowoleniem. Bardzo ją doceniamy.
EnglishHopefully, I think the new governance structures have been appreciated by most of us.
Miejmy nadzieję, że wszyscy docenimy nowe struktury zarządzania.
EnglishBelgium is famous for its chocolates, which are appreciated the world over.
Belgia słynie z doskonałej, słynnej na całym świecie czekolady.
EnglishI much appreciated what Mrs Roure said about the European PNR.
Bardzo dziękuję za wypowiedź pani Roure w sprawie europejskiego systemu PNR.
EnglishIn particular, I appreciated the reference to quality as a foundation on which to build everything else.
Gratuluję! W szczególności cieszy mnie uznanie jakości za uniwersalne kryterium.
EnglishI appreciated President Lula's idea that his government should not fight wealth but poverty.
Rozumiem stwierdzenie prezydenta Luli, że jego rząd powinien zwalczać ubóstwo, a nie bogactwo.
EnglishI certainly appreciated his considered and well-argued contribution.
Szczerze doceniam jego wyważoną i dobrze uargumentowaną wypowiedź.
EnglishThe social role of sport, including its role in social integration, is also appreciated.
Doceniana jest też społeczna rola sportu, także integracyjna.
EnglishAnd so it was simply astonishing to me to find an organization that actually appreciated both those sides.
I byłem wręcz zaskoczony znajdując organizację, która doceniała obie te sfery.
EnglishIt has been much appreciated and noted and the comparison made with other Commissioners' availability.
Ogromnie to doceniamy i zauważamy różnicę w porównaniu z dostępnością innych komisarzy.

Synonimy (angielski) dla "appreciated":

appreciated
appreciation