"apportionment" po polsku

EN

"apportionment" - polskie tłumaczenie

EN

apportionment {rzeczownik}

volume_up
apportionment (też: allotment, division, scission)
And finally, I expect at this stage some formula has been arrived at for the apportionment of tax that is payable in the different Member States.
I na koniec, spodziewam się, że na tym etapie przewidziano jakiś wzór podziału podatków płaconych w poszczególnych państwach członkowskich.
The proposal provides for an apportionment formula with an equal division between sales, labour and assets, and the labour factor will be divided into two components: payroll and number of employees.
We wniosku zawarto wzór podziału oparty na równym podziale między sprzedażą, pracą i aktywami, a współczynnik dotyczący pracy dzieli się na dwa elementy: płace i liczbę pracowników.
apportionment (też: chapter, unit)

Przykłady użycia - "apportionment" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThis is a peculiar and dangerous perspective on the management of public money, one that is accompanied by threats and apportionment of blame.
To osobliwe i niebezpieczne podejście do zarządzania finansami publicznymi, obarczone zagrożeniami i współodczuwaniem winy.
EnglishAnd finally, I expect at this stage some formula has been arrived at for the apportionment of tax that is payable in the different Member States.
I na koniec, spodziewam się, że na tym etapie przewidziano jakiś wzór podziału podatków płaconych w poszczególnych państwach członkowskich.
EnglishThe proposal provides for an apportionment formula with an equal division between sales, labour and assets, and the labour factor will be divided into two components: payroll and number of employees.
We wniosku zawarto wzór podziału oparty na równym podziale między sprzedażą, pracą i aktywami, a współczynnik dotyczący pracy dzieli się na dwa elementy: płace i liczbę pracowników.

Synonimy (angielski) dla "apportionment":

apportionment