EN

appointments {liczba mnoga}

volume_up
1. ogólne
appointments (też: encounters, meetings)
For example, will business people who missed important appointments receive compensation?
Na przykład, czy biznesmeni, którzy nie dotarli na ważne spotkania, otrzymają odszkodowanie?
I realise that the Commissioner has other appointments and is substituting for a colleague.
Zdaję sobie sprawę, że pan komisarz ma inne umówione spotkania i zastępuje swojego kolegę.
So I pulled out my little PDA, and I said, "Okay, let's look up my appointments for September 12th."
Wyciągnąłem więc swój palmtop i powiedziałem: "Ok, sprawdźmy moje spotkania z 12 września".
appointments (też: calls, visits)
volume_up
wizyty {niemęskoos.}
Keep your appointments with the doctor even if you are feeling well.
Należy zgłaszać się na umówione wizyty lekarskie, nawet, jeśli pacjent czuje się dobrze.
This makes it all the more important for you to keep your appointments with the doctor even if you are feeling well.
Z tego względu tym ważniejsze jest zgłaszanie się na wizyty u lekarza, nawet przy dobrym samopoczuciu.
Be sure not to miss your appointments when you are supposed to receive your injections every two weeks.
Należy zawsze zgłaszać się na kolejne codwutygodniowe wizyty w gabinecie lekarskim w celu przyjęcia kolejnej dawki leku.
appointments (też: positions, ranks, sites)
I believe that transparency is necessary for the forthcoming appointments.
Uważam, że w przypadku zbliżających się nominacji na stanowiska niezbędne jest zachowanie przejrzystości.
However, national banks should be the last place where appointments are made on the basis of political rather than competency criteria.
Jednak bank centralny to ostatnie miejsce, w którym stanowiska powinno się obsadzać na podstawie kryteriów politycznych, a nie kompetencyjnych.
appointments
volume_up
posady {niemęskoos.}

Przykłady użycia - "appointments" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishSo are corruption, manipulation of the media and political appointments.
Podobnie jak korupcja, manipulacja mediami oraz polityczny system mianowania.
EnglishProposals for appointments to the Delegation to the CARIFORUM-EC Parliamentary Committee (
Propozycje dotyczące nominacji do delegacji do komisji parlamentarnej CARIFORUM-WE (
EnglishAppointments to committees (proposal by the Conference of Presidents): see Minutes
Nominacje w komisjach parlamentarnych (propozycja Konferencji Przewodniczących): Patrz protokól
EnglishKeep your appointments with the doctor even if you are feeling well.
Należy zgłaszać się na umówione wizyty lekarskie, nawet, jeśli pacjent czuje się dobrze.
EnglishI realise that the Commissioner has other appointments and is substituting for a colleague.
Zdaję sobie sprawę, że pan komisarz ma inne umówione spotkania i zastępuje swojego kolegę.
EnglishFor example, will business people who missed important appointments receive compensation?
Na przykład, czy biznesmeni, którzy nie dotarli na ważne spotkania, otrzymają odszkodowanie?
EnglishOn the working group chairs, we are going to put forward our proposals for appointments.
Co do przewodniczących grup roboczych: zamierzamy przedstawić nasze propozycje do mianowania.
EnglishAppointments to interparliamentary delegations (deadline for tabling amendments): see Minutes
Nominacje w delegacjach międzyparlamentarnych (termin składania poprawek): patrz protokół
EnglishAppointments to the special committee on the financial, economic and social crisis (vote)
Nominacje w Komisji Specjalnej ds. Kryzysu Finansowego, Gospodarczego i Społecznego (głosowanie)
EnglishIt highlights the importance of implementing the new provisions and making the first appointments.
Podkreśla znaczenie wdrożenia nowych postanowień i pierwszych nominacji.
EnglishI hope that the appointments last week can draw a line under these years of introspection.
Mam nadzieję, że zeszłotygodniowe nominacje będą odcięciem się od tych wszystkich lat introspekcji.
EnglishI believe that transparency is necessary for the forthcoming appointments.
Uważam, że w przypadku zbliżających się nominacji na stanowiska niezbędne jest zachowanie przejrzystości.
EnglishSo I pulled out my little PDA, and I said, "Okay, let's look up my appointments for September 12th."
Wyciągnąłem więc swój palmtop i powiedziałem: "Ok, sprawdźmy moje spotkania z 12 września".
EnglishAppointments to parliamentary committees (vote): see Minutes
Nominacje w komisjach parlamentarnych (głosowanie): Patrz protokól
EnglishLet me also comment on the appointments of a new High Representative and a new Council President.
Pozwolę sobie również odnieść się do nowego wysokiego przedstawiciela i nowego przewodniczącego Rady.
EnglishIt is not up to China to fix my schedule and appointments.
Chiny nie będą ustalać mojego harmonogramu i terminarza spotkań.
EnglishWe know that these appointments have caused discussion and controversy, including here in this Chamber.
Polityki Zagranicznej. Wiemy, że ta obsada wywołała dyskusje i kontrowersje, również na tej sali.
EnglishThe appointments of the directors and the alternates shall be renewable.
EnglishIt should, therefore, be asked what criteria guided the Commissioner when she distributed appointments in this way.
Warto więc zapytać, jakimi kryteriami kierowała się pani komisarz dokonując takiego podziału.
EnglishAppointments to interparliamentary delegations (vote)
Nominacje w delegacjach międzyparlamentarnych (głosowanie)

Synonimy (angielski) dla "appointed":

appointed
appointment