"apply generally" po polsku

EN

"apply generally" - polskie tłumaczenie

volume_up
apply generally
PL

Przykłady użycia - "apply generally" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

The term can either be applied generally or to specific areas such as construction technology, medical technology, and information technology.
The term can either be applied generally or to specific areas: examples include construction technology, medical technology, and information technology.
This applies generally to our reliance on politicians for our salvation.
This applies generally to the early teens or thereabouts.
In the past, the agent definition applied generally to third parties marketing an athlete's skills to a professional sports team.
But this story is not something that can be applied generally.
Rules 501-503 set forth definitions, terms and conditions that apply generally throughout the regulation.
This basic truth applies generally to the theatre scene in recent decades; from serious drama to satire to comedy, there is a constant search for self-discovery.
The guideline applies generally to consumer goods and not just to a particular industry.
But the term is applied generally to the use of any foreign currency in a domestic economy.

Przykłady użycia - "apply generally" po polsku

EnglishIf conflicts about property arise, the law of the country where the conflict occurred will generally apply.
W przypadku sporów majątkowych zastosowanie mają zasadniczo przepisy kraju, w którym doszło do konfliktu.
EnglishYour rights as a railway passenger generally apply to all international trains within the EU.
Prawa przysługujące Ci jako pasażerowi kolei mają z reguły zastosowanie przy korzystaniu z połączeń międzynarodowych w obrębie UE.
EnglishIt is not possible to protect self-employed women through labour law, as it does not generally apply to them.
Prawo pracy nie daje możliwości ochrony kobiet prowadzących działalność na własny rachunek, ponieważ przepisy prawa pracy generalnie ich nie obowiązują.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "apply generally"

generally przysłówek