"apply a gel" po polsku

EN

"apply a gel" - polskie tłumaczenie

apply a gel
PL
  • nałóż żel
  • nałożyć żel

Przykłady użycia - "apply a gel" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Ensure that the wound is cleaned with soap and water before applying the gel.
It is important to note that if your hands are visibly dirty, you should wash and dry them before applying the gel.
Shahzada recommends that one exfoliates first before applying the gel.
To get the best of aloe vera for your hair, apply the gel on your hair and work it into your hair.
Apply gel nail polish to clean, paint free nails using a very thin application from cuticle to free edge.
To use: remove plastic and apply the gel side of the leaf to the skin; smear over the affected area, or hold in place with a bandage.
After applying a gel you wear the watch-like device with the face down, so that it targets the area between the tendons in your wrist.
Use disposable gloves and apply the gel stain with a soft cloth.

Przykłady użycia - "apply a gel" po polsku

EnglishImmediately after application, wipe the finger(s) you have used to apply the gel and any healthy
Niezwłocznie po nałożeniu leku wytrzeć palec (palce), którym został nałożony żel, jak i każdy
EnglishDo not apply the gel on or near sensitive parts of your body such as eyes, nostrils, mouth, lips,
Nie stosować żelu na lub w otoczeniu wrażliwych części ciała takich jak: oczy, nozdrza, usta,
EnglishDo not apply the gel to healthy skin around a KS lesion.
Nie stosować żelu na zdrową skórę dookoła zmian powstałych wskutek KS.
EnglishFrequency of application Patients should initially apply Panretin gel twice a day to cutaneous KS lesions.
Częstość stosowania Panretin żel należy początkowo stosować dwa razy na dobę na zmiany skórne występujące w KS.
EnglishPatients should apply Panretin gel to cutaneous KS lesions using sufficient gel so as to cover each lesion with a generous coating.
Pacjenci powinni stosować Panretin żel na zmiany skórne występujące w KS, nakładając wystarczającą ilość żelu, tak aby obficie pokryć nim każdą zmianę.
EnglishAfter that, your doctor will decide how often you should apply the gel depending on the response of your KS and any side effects.
Następnie lekarz zadecyduje, jak często żel będzie stosowany – w zależności od indywidualnej skuteczności działania leku oraz ewentualnych działań niepożądanych.
EnglishIt is not recommended for patients to apply Panretin gel concurrently with products that contain DEET (N, N-diethyl-m-toluamide), a common component of insect repellent products.
Nie zaleca się stosowania preparatu Panretin żel równocześnie z preparatami zawierającymi DEET (N, N- dietylo- m- toluamid), popularny składnik środków odstraszających owady.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "apply a gel"

a przedimek/rodzajnik
gel rzeczownik
Polish