"applied globally" po polsku

EN

"applied globally" - polskie tłumaczenie

applied globally
PL
  • stosowane globalnie

Przykłady użycia - "applied globally" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

I am confident that we will get to levels where we can generate solutions that can be applied globally.
Ruling was based around different pricing being discriminatory, and while it might have been a local ruling, was in a high enough court it could be applied globally.
The question is, though, if this idea could be applied globally.
The team added that their finding could be applied globally.
We believe reasonable doubt has to be applied globally, not singularly.
Rules imposed in response to specific problems are often applied globally.
When these systems have developed and been applied globally in recent years it has been in denser inner urban areas.
This will be applied globally and higher increases may be required for some specialty grades.

Przykłady użycia - "applied globally" po polsku

English"Do not do to others what you would not have them do to you": an ethos that should now be applied globally.
„Nie czyń drugiemu co tobie niemiłe”: etos, który powinno się stosować na całym świecie.
EnglishThe following settings are applied globally to the account as a whole:
Następujące ustawienia dotyczą konta jako całości:.
EnglishThe importance of having common minimum standards which are globally applied really goes without saying.
Znaczenie posiadania wspólnych minimalnych standardów, które są stosowane na całym świecie, jest sprawą bezdyskusyjną.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "applied globally"

applied przymiotnik
Polish
globally przysłówek
applied art rzeczownik