EN

applied {przymiotnik}

volume_up
applied
TachoSil should only be applied directly onto the treatment site.
TachoSil powinien być stosowany wyłącznie bezpośrednio na miejsce leczenia.
The modulation process must be applied in moderation.
Proces modulacji musi być stosowany z zachowaniem umiaru.
This scheme must therefore be financed by the Community so that it can be applied uniformly.
Program ten musi więc być finansowany przez Wspólnotę, aby mógł być jednakowo stosowany.

Przykłady użycia - "applied" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe citizens of Europe suspect that double standards are being applied in this area.
Obywatele Europy obawiają się, iż stosowane są podwójne standardy w tej materii.
EnglishAs such, we need to be demanding and ensure that the procedures are applied properly.
Z tej racji musimy stawiać wymagania i zapewniać prawidłowe stosowanie procedur.
EnglishIt will have to be implemented and applied through the national reform programmes.
Będzie ona musiała zostać wdrożona i zastosowana poprzez programy reform krajowych.
EnglishHowever, a number of other things need to be applied before the Stability Pact.
Jednak przed paktem stabilności należy zastosować cały szereg innych rzeczy.
EnglishI believe the theory is good, but it is not being applied particularly well.
Wierzę, że teoria jest dobra, lecz nie przekłada się ona zbyt dobrze na praktykę.
EnglishAt the Cmax, the plasma concentration represented only 1-2 % of the applied dose.
W momencie osiągnięcia Cmax osoczowe stężenie stanowiło jedynie 1- 2 % podanej dawki.
EnglishGel should not be applied on or near eyes or mucosal surfaces of the body.
Nie nakładać żelu na oczy, w okolicach oczu, ani na powierzchnię błon śluzowych.
EnglishProtopic ointment should not be applied under occlusion (see section 4.4).
Maści Protopic nie należy stosować pod opatrunkiem okluzyjnym (patrz punkt 4. 4).
EnglishProtopy ointment should be applied as a thin layer to affected areas of the skin.
Cienką warstwę maści Protopy należy nanieść na zmienioną chorobowo powierzchnię skóry.
EnglishIt must not be mixed with other intravenously applied medicinal products.
Preparatu nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi podawanymi dożylnie.
EnglishRaloxifene was not genotoxic in any of the extensive battery of test systems applied.
W szerokim zestawie testów genetycznych raloksyfen nie wykazywał genotoksyczności.
EnglishRaloxifene was not genotoxic in any of the extensive battery of test systems applied.
W szerokim zestawie testów genetycznych raloksyfen nie wykazywał genotoksyczno ci.
EnglishAt present, reduced rates of VAT can already be applied to goods linked to education.
Obecnie obniżone stawki VAT można już stosować do dóbr związanych ze szkolnictwem.
EnglishSimilarly, it is vital that the existing legislation is applied appropriately.
Podobnie, obowiązujące prawodawstwo musi być stosowane w odpowiedni sposób.
EnglishThe sponge should be applied so that it covers 1 to 2 cm beyond the edge of the wound.
Gąbkę należy stosować w taki sposób, aby pokryć obszar 1- 2 cm poza brzegiem rany.
EnglishNo drug is delivered from the system unless IONSYS is applied to the skin.
Nie dochodzi do uwolnienia leku, jeśli system IONSYS nie został nałożony na skórę.
EnglishThey are used and applied by everyone and so the question of governance is crucial.
Są używane i stosowane przez wszystkich, a zatem kwestia zarządzania jest decydująca.
EnglishIf we applied the same reasoning to other areas, Europe would be on the road to ruin.
Gdybyśmy przenieśli ten tok rozumowania na inne sfery, Europa zmierzałaby do ruiny.
EnglishDespite the reforms and the progress made in Turkey, numerous laws are not applied.
Mimo reform i postępów w Turcji, nie stosuje się tam wielu przepisów prawa.
EnglishMy personal view is that this eligibility must be applied to all Member States.
Moim zdaniem tę kwalifikowalność należy stosować wobec wszystkich państw członkowskich.

"applied globally" - polskie tłumaczenie

applied globally
Polish
  • stosowane globalnie
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Synonimy (angielski) dla "applied psychology":

applied psychology