"apple tree" po polsku

EN

"apple tree" - polskie tłumaczenie

EN

apple tree {rzeczownik}

volume_up
1. Botanika
apple tree (też: apple)
So in an apple orchard, for instance, you'll have rows of 10 apples of one variety, and then you have another apple tree that's a different type of pollen.
W sadzie, jeśli mamy 10 rzędów jabłoni jednej odmiany, a potem inną jabłoń, to jest to inny rodzaj pyłku.

Przykłady użycia - "apple tree" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishUnder the apple-tree I awakened thee: There thy mother was in travail with thee, There was she in travail that brought thee forth.
Pod jabłonią wzbudziłam cię, tam cię poczęła matka twoja, tam cię poczęła rodzicielka twoja.
EnglishSo in an apple orchard, for instance, you'll have rows of 10 apples of one variety, and then you have another apple tree that's a different type of pollen.
W sadzie, jeśli mamy 10 rzędów jabłoni jednej odmiany, a potem inną jabłoń, to jest to inny rodzaj pyłku.
EnglishAnd that bee, no doubt, assumed that it had decided, "I'm going for that apple tree, I'm going for that blossom, I'm going to get the nectar and I'm going to leave."
I to ja zamówiłem te geny z katalogu nasion, z drugiego końca kraju. ~~~ Przyniosłem je i teraz sadziłem.
EnglishThat when they had the plague in Cambridge, and he went down to his mother's farm -- because the university was closed -- he saw an apple fall from a tree, or on his head or something.
Że kiedy wybuchła zaraza w Cambridge, a on pojechał na farmę swojej matki -- bo uniwersytet był zamknięty -- zobaczył jak jabłko spada z drzewa lub na jego głowę czy jakoś tak.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "apple tree"

apple rzeczownik
apple przymiotnik
Polish
tree rzeczownik
to be barking up the wrong tree czasownik
cherry tree rzeczownik
to bark up the wrong tree czasownik
apple pie rzeczownik
Polish
pine tree rzeczownik
Polish
carob tree rzeczownik
Polish
family tree rzeczownik
Polish
crab tree rzeczownik
breadfruit tree rzeczownik