EN

apple pie {rzeczownik}

volume_up
2. Gastronomia
Some people would make apple pie out of it.
A niektórzy ludzie zrobiliby z tego szarlotkę.
Carl Sagan once famously said that "in order to make an apple pie, you must first invent the universe."
Carl Segan powiedział kiedyś słynne zdanie "aby zrobić szarlotkę trzeba najpierw wymyślić wszechświat".
In Boltzmann's scenario, if you want to make an apple pie, you just wait for the random motion of atoms to make you an apple pie.
W scenariuszu Boltzmanna, gdybyście chcieli zrobić szarlotkę, wystarczyłoby poczekać aż przypadkowy układ atomów stworzy szarlotkę.

Przykłady użycia - "apple pie" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishI think we all agree that war is a bad thing - that is motherhood and apple pie.
Myślę też, że wszyscy się zgadzamy, iż wojna również jest złem - to chwalebna postawa.
EnglishMadam President, there is much of apple pie and motherhood about this report.
Pani przewodnicząca! To sprawozdanie zawiera wiele pozytywnych wartości.
EnglishBut, quite frankly, in these situations, it is all motherhood and apple pie.
Ale, szczerze mówiąc, zważywszy na okoliczności, wszystko to banały.
EnglishCarl Sagan once famously said that "in order to make an apple pie, you must first invent the universe."
Carl Segan powiedział kiedyś słynne zdanie "aby zrobić szarlotkę trzeba najpierw wymyślić wszechświat".
EnglishThis, now that's the McNugget maker, and this is a -- this is my oldest daughter making a McApple Pie.
To moja najstarsza córka robiąca ciastko McApple.
EnglishMr President, I supported this report because of course all of us are in favour of motherhood and apple pie.
Panie przewodniczący! Poparłem to sprawozdanie, ponieważ jest oczywiste, że każdy z nas popiera to co dobre .
EnglishSome people would make apple pie out of it.
EnglishThe Commission's report back in 2006 was weak - motherhood and apple pie stuff, frankly - and was hardly worth putting on paper.
Sprawozdanie Komisji z 2006 r. było słabe - naprawdę, ciepłe kluchy - i w zasadzie niewarte przelewania na papier.
EnglishIn Boltzmann's scenario, if you want to make an apple pie, you just wait for the random motion of atoms to make you an apple pie.
W scenariuszu Boltzmanna, gdybyście chcieli zrobić szarlotkę, wystarczyłoby poczekać aż przypadkowy układ atomów stworzy szarlotkę.
EnglishThis measure contains much that I agree with: it contains a great deal of motherhood and apple pie, and we all agree with motherhood and apple pie.
Ten środek zawiera wiele elementów, z którymi się zgadzam: zawiera wiele pozytywnych wartości, a wszyscy akceptujemy na pozytywne wartości.
EnglishWe shall have to wait and see where this Chamber stands on apple pie, but it has, at least, pronounced itself clearly on the subject of motherhood.
Musimy zaczekać aż ta izba uporządkuje swoje stanowisko w tej sprawie, ale przynajmniej wypowiedziała się ona jasno w kwestii macierzyństwa.
EnglishSo, let me present the question to you: If our benchmark for Americanness is apple pie, you should ask yourself, how often do you eat apple pie, versus how often do you eat Chinese food.
Pozwólcie więc, że zadam wam pytanie. ~~~ Zakładając, że szarlotka jest symbolem Ameryki zapytajcie samych siebie jak często jecie szarlotkę, a jak często chińszczyznę.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "apple pie"

apple rzeczownik
apple przymiotnik
Polish
pie rzeczownik
mince pie rzeczownik
apple cider rzeczownik
to eat humble pie
to have a finger in every pie czasownik
to pie czasownik
pork pie rzeczownik
Polish
apple core rzeczownik
Polish