EN

applause {rzeczownik}

volume_up
(Applause from the Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe)
(Oklaski Grupy Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy)
(Applause) So empowering the women and giving the opportunity -- we are there for them.
(oklaski) Chcemy poprawiać sytuację kobiet, otwierać przed nimi nowe możliwości.
(Loud applause, and also shouts of 'Point of order' and 'You are wrong')
(Burzliwe oklaski, również okrzyki "Wniosek regulaminowy!” oraz "Myli się pan!”)
. ~~~ (Applause) But the second is even more important.
(Aplauz) Ale druga jest jeszcze ważniejsza.
(Applause) So thank you very much, Michael, thank you for the opportunity.
(Aplauz) Dziękuję bardzo, Michael, dziękuję za taką możliwość.
(Applause) Life is too complex for a software program.
(Aplauz) Życie jest zbyt złożone dla programu komputerowego.
Mr Havel also received a great deal of applause for this.
Za takie stwierdzenia mnóstwo pochwał otrzymał także pan Havel.
It seems that those who say that we need to make more cuts get the loudest applause.
Wygląda na to, że najgłośniejsze pochwały zbierają osoby przekonujące do kolejnych cięć.
(DE) Mr President, that your words have been received with approval and warmth is obvious from the applause.
Te żywiołowe oklaski świadczą niezbicie, że pana słowa zostały przyjęte gorąco i z aprobatą.

Przykłady użycia - "applause" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

English~~~ (Applause)
Nigdy nie przypuszczaliśmy, że dojdzie do tego, że pokonają Szwecję! (Brawa)
English(Applause) I want to point out a few other exceptional people in this picture.
(Brawa) Chciałbym wam pokazać kilku innych wyjątkowych ludzi na tym zdjęciu.
English(Applause) We -- as a result, we decided to liberalize many of our markets.
(Oklaski) W wyniku tego zdecydowaliśmy się zliberalizować wiele z naszych rynków.
English(Laughter) (Applause) This is there for every child, and every child can enjoy this.
To jest przeznaczone dla każdego dziecka, każde dziecko może się tym cieszyć.
English(Applause) So empowering the women and giving the opportunity -- we are there for them.
(oklaski) Chcemy poprawiać sytuację kobiet, otwierać przed nimi nowe możliwości.
English(Loud applause, and also shouts of 'Point of order' and 'You are wrong')
(Burzliwe oklaski, również okrzyki "Wniosek regulaminowy!” oraz "Myli się pan!”)
English(Applause) I want to talk to you a little bit about user-generated content.
(Brawa) Chcę powiedzieć parę słów o treściach generowanych przez użytkownika.
English(Applause) But also the other hand is good, if all the other guys have good hands too.
(Oklaski) Jednak dobre karty są coś warte, jeśli inni gracze też mają dobre karty.
English(Laughter) (Applause) If we had a slide of Salisbury steak, even more so, right?
(Śmiech) (Brawa) Gdybyśmy mieli tylko stek z Salisbury... cieknie nawet bardzie, prawda?
English(Applause) From the drop-down menu, choose the first letter you want to type.
(Brawa) Z rozwijanego menu wybierz pierwszą literę słowa, które chcesz wpisać. ~~~ OK.
English(Applause) While you're pushing the clock, there's a few rules to obey.
Więc, kiedy -- (Aplauz) Kiedy przeciągasz czas, jest kilka zasad do przestrzegania.
EnglishIt seems that those who say that we need to make more cuts get the loudest applause.
Wygląda na to, że najgłośniejsze pochwały zbierają osoby przekonujące do kolejnych cięć.
English(Applause) Life is too complex for a software program.
Życie jest zbyt złożone dla... (Aplauz) Życie jest zbyt złożone dla programu komputerowego.
EnglishAnd that's, you know, that's something -- (Applause) And that's something we can relate to.
I to, wiecie, to jest coś... (Brawa) To jest coś, co możemy znać z doświadczenia.
English(Laughter) (Applause) Not sure how this came to be, but it's not right.
(Śmiech) (Brawa) Nie jestem pewien, jak do tego doszło, ale to nie jest w porządku.
English(Applause) The world has a habit of surprising us as to how these things are actually used.
(Brawa) Świat nas zwykle zaskakuje tym, jak takie rzeczy są faktycznie używane.
English(Laughter) (Buzzing) (Click, click, bang) (Laughter) (Applause) Thank you.
(śmiech) (bzyczenie) (trzask, trzask, strzał) (śmiech) (oklaski) Dziękuję.
English(Laughter) (Applause) I mean, if you've got to have an enemy, do make it Ann Coulter.
(Śmiech) (Aplauz) Jeśli musisz mieć wroga, spraw by była to Ann Coulter.
EnglishAnother, another three-digit -- (Applause) -- another three-digit number, sir?
OK. ~~~ Następną, następną trzycyfrową -- (Brawa) -- następną trzycyfrową liczbę, może Pan?
English. ~~~ (Applause) But the second is even more important.
Dajcie władzę designerom! (Aplauz) Ale druga jest jeszcze ważniejsza.

"applause greeted" - polskie tłumaczenie

applause greeted
Polish
  • oklaski powitane
  • oklaski witany
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Synonimy (angielski) dla "applause":

applause