"to appease" po polsku

EN

"to appease" - polskie tłumaczenie

EN to appease
volume_up
[appeased|appeased] {czasownik}

to appease (też: to indulge, to allay, to cater to sth)
volume_up
zaspokoić {czas. dk}
The narrator's only appeased when he draws a box.
Narrator zostaje zaspokojony dopiero gdy rysuje pudełko.
The best possible organisation of collective transport will never succeed in appeasing the human need for mobility.
Nawet najlepiej zorganizowany transport publiczny nigdy nie zaspokoi ludzkiej potrzeby mobilności.
to appease (też: to calm down)
volume_up
uspokoić {czas. dk}
Is it the case that we are appeasing our conscience by having formulated such a resolution?
Czy poprzez tę rezolucję chcemy tylko uspokoić nasze sumienie?
However, my request to parliamentarians and politicians across Europe is: Let us ensure that this is not just warm words, just to appease our conscience.
Jednakże mam prośbę do parlamentarzystów i polityków w całej Europie: niech to nie będą tylko ciepłe słowa, żeby tylko uspokoić nasze sumienie.
to appease (też: to calm, to choke off, to allay)
volume_up
uciszyć {czas. dk}
to appease (też: to allay)
volume_up
ukoić {czas. dk}
to appease
volume_up
ułagodzić {czas. dk}
The Council has tried to appease Parliament, perhaps not sufficiently yet, but they have also apologised for their mistakes during this process.
Rada próbowała ułagodzić Parlament, choć może jeszcze niewystarczająco, lecz przeprosili oni także za błędy w tym procesie.
Instead of doing all we can to combat Islamic fundamentalism taking deeper root in Europe, we placate and appease it.
Zamiast czynić wszystko co tylko możliwe, by zapobiec głębszemu zakorzenieniu się fundamentalizmu islamskiego w Europie, staramy się go ugłaskać i ułagodzić.

Przykłady użycia - "to appease" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIf it is designed to appease Serbia, it will not work.
Jeśli ma to służyć uspokojeniu Serbii, to strategia ta się nie sprawdzi.
EnglishIs it to appease local economic interests?
Czy ma to na celu zaspokajanie lokalnych interesów gospodarczych?
EnglishYou might therefore ask whether Frontex is not just having to act as a lightning conductor to appease the citizens of Europe.
Można by więc zapytać, czy Frontex nie ma być tylko piorunochronem, który uspakaja obywateli Europy.
EnglishA measured response to the genuine concerns of the Irish electorate is called for, but we must not appease the extremists.
Potrzebna jest rozsądna odpowiedź na prawdziwe obawy elektoratu irlandzkiego, ale nie możemy zaspokajać ekstremistów.
EnglishSpeculators, whom we must appease as if they were demigods and to whom we must make offerings so that we can beg them for mercy.
Spekulanci, których musimy ugłaskiwać, jakby byli półbogami, i którym musimy składać ofiary, aby móc błagać ich o łaskę.
EnglishOne of my beliefs (and I am not saying this just to appease the women here!)
Jestem przekonany (i nie mówię tego, żeby się przypodobać obecnym tu kobietom), że w najdawniejszych czasach historii ludzkości nie istniało pojęcie przywództwa.
EnglishThe results of the investigation into the causes of the cholera epidemic need to be announced as soon as possible to appease the rage of the population against the UN's presence.
Należy jak najszybciej ogłosić wyniki dochodzenia w sprawie przyczyn wybuchu epidemii cholery, aby złagodzić gniew miejscowej ludności wobec sił ONZ.
EnglishEuropean governments are consenting to this through their silence, tolerance and constant desire to appease, and they are succumbing to the Iranian political and commercial blackmail.
Przez swoje milczenie, tolerowanie i ciągłe pragnienie łagodzenia sytuacji rządy europejskie wyrażają na to zgodę i poddają się szantażowi politycznemu i handlowemu ze strony Iranu.