EN

appearance {rzeczownik}

volume_up
appearance (też: aspect, grooming, turnout)
The appearance of the reconstituted solution is the same as the appearance of the diluent.
Przygotowany roztwór ma wygląd taki sam jak rozpuszczalnik.
This appearance is not unusual for proteinaceous solutions.
Wygląd ten nie jest niczym niezwykłym w przypadku roztworu białkowego.
We are not discussing aesthetics or appearance; we are talking about health.
Przedmiotem dyskusji nie jest estetyka czy wygląd; mówimy o zdrowiu.
1- sze wystąpienie objawu
The appearance of such infusion-related symptoms during or after you are treated with Zevalin is less frequent and less severe.
Wystąpienie takich objawów związanych z infuzją w trakcie lub po leczeniu lekiem Zevalin jest rzadsze, a objawy są lżejsze.
The appearance of HACA did not correlate with the occurrence of hypersensitivity reactions or any other undesirable effect to cetuximab.
Powstawanie HACA nie miało związku z wystąpieniem reakcji nadwrażliwości lub innych działań niepożądanych cetuksymabu.
appearance (też: semblance, guise)
To all appearances, there are two conflicting reports, but they do belong together and prove that there are many sides to the crisis.
Na pozór są to dwie różne wiadomości, ale stanowią one całość i dowodzą, że jest wiele aspektów kryzysu.
That was disastrous for employment and the environment, and, despite appearances, it is disastrous in the long term for consumer health.
Miało to katastrofalne skutki dla zatrudnienia i środowiska, a ponadto wbrew pozorom w długim okresie ma także katastrofalne skutki dla zdrowia konsumentów.
You have succeeded in dressing up as European policy the different, or even conflicting, policies of Mr Brown, Mrs Merkel and others, but appearances can be deceptive.
Udało się panu nazwać mianem polityki europejskiej odmienne, czasem nawet sprzeczne polityki premiera Browna, kanclerz Merkel i innych, lecz powierzchowność bywa złudna.
appearance
appearance

Przykłady użycia - "appearance" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishTell your pharmacist if you notice any change in the appearance of the capsules.
Należy poinformować farmaceutę o jakichkolwiek zmianach w wyglądzie kapsułek.
Englishuth Do not use Viraferon if you notice changes in the appearance of Viraferon.
Nie stosować leku Viraferon jeśli widoczne są jakiekolwiek zmiany w wyglądzie leku.
EnglishTell your pharmacist if you notice any change in the appearance of the oral solution.
Nie stosować leku Aerius, jeśli zauważy się zmianę w wyglądzie roztworu doustnego.
EnglishTell your pharmacist if you notice any change in the appearance of the oral solution.
Nie stosować leku Azomyr, jeśli zauważy się zmianę w wyglądzie roztworu doustnego.
EnglishTell your pharmacist if you notice any change in the appearance of the syrup.
Nie stosować leku Neoclarityn, jeśli zauważy się zmianę w wyglądzie syropu.
EnglishBut are we good at making the judgments on facial appearance and movement?
Ale czy jesteśmy dobrzy w formułowaniu sądów na podstawie ruchów i wyglądu twarzy?
EnglishTell your pharmacist if you notice any change in the appearance of the tablets.
Nie stosować leku Aerius, jeśli zauważy się zmianę w wyglądzie tabletki.
EnglishTell your pharmacist if you notice any change in the appearance of the tablets.
Nie stosować leku Azomyr, jeśli zauważy się zmianę w wyglądzie tabletki.
EnglishAfter mixing, the suspension must have a uniform milky white appearance.
Po zmieszaniu zawiesina powinna być jednolicie rozproszona, o mlecznobiałej barwie.
EnglishDo not use IntronA if you notice changes in the appearance of IntronA.
Nie stosować leku IntronA jeśli widoczne są jakiekolwiek zmiany w wyglądzie leku.
EnglishIf it does not have a clear uniform appearance or if it contains any particles, do not use.
Jeśli nie jest przezroczysty lub zawiera stałe cząstki, nie należy go stosować.
EnglishAfter mixing, the suspension must have a uniform milky white appearance.
Po zamieszaniu zawiesina powinna być jednolicie rozproszona, o mlecznobiałej barwie.
EnglishTell your pharmacist if you notice any change in the appearance of the oral solution.
Nie stosować leku Neoclarityn, jeśli zauważy się zmianę w wyglądzie roztworu doustnego.
Englishinflammation of blood vessels, often with skin rash (very rare); the appearance of plum-
ból i trudności w oddawaniu moczu (bardzo rzadko) występowanie fioletowych, wypukłych
EnglishTell your pharmacist if you notice any change in the appearance of the syrup.
Nie stosować leku Aerius, jeśli zauważy się zmianę w wyglądzie syropu.
EnglishTell your pharmacist if you notice any change in the appearance of the syrup.
Nie stosować leku Azomyr, jeśli zauważy się zmianę w wyglądzie syropu.
EnglishAfter resuspension, the fluid must have a uniformly milky appearance.
Po zmieszaniu zawiesina powinna być jednolicie rozproszona, o mlecznobiałej barwie.
EnglishOver nearly all that immense time, Earth's appearance would have changed very gradually.
Przez większość tego niewyobrażalnego okresu, wygląd Ziemi zmieniał się bardzo powoli.
EnglishThen there touched me again one like the appearance of a man, and he strengthened me.
Tedy się mnie znowu dotknął na wejrzeniu jako człowiek, i posilił mię,
EnglishWe are not discussing aesthetics or appearance; we are talking about health.
Przedmiotem dyskusji nie jest estetyka czy wygląd; mówimy o zdrowiu.

Synonimy (angielski) dla "appearance":

appearance