EN

appeals {liczba mnoga}

volume_up
appeals
A board of appeal is responsible for deciding on appeals against decisions of the CPVO.
Izby Odwoławcze są odpowiedzialne za odwołania od decyzji CPVO.
Next, I would like to complain a bit about this debate, with its appeals to collective fear.
Nie podobają mi się też stosowane w tej debacie odwołania do zbiorowych lęków.
Appeals against decisions of tax offices (tax authorities of first instance) can be lodged with directors of tax chambers.
Odwołania od decyzji urzędów podatkowych (organów podatkowych pierwszej instancji) składać można u dyrektora izby podatkowej.
appeals (też: pleas)
volume_up
apele {niemęskoos.}
Successive appeals and resolutions have not been effective.
Kolejne apele i rezolucje nie przynoszą skutku.
Today, any appeals seem almost to be too late.
Wszelkie apele wydają się być dzisiaj prawie już spóźnione.
Therefore, we must talk specifically about the crimes which are being committed and renew our appeals.
Dlatego też my musimy wyliczać zbrodnie i musimy ponawiać nasze apele.
appeals
volume_up
apelacje {niemęskoos.}
As of today appeals foreseen by the Paris Treaty can be placed to the Court.
Od tej chwili do Trybunału można wnosić apelacje przewidziane w traktacie paryskim.
Forty-one per cent of the condemned have not filed appeals.
41% skazanych nie wypełniło wniosków o apelację.
Appeals take five years on average, but sometimes up to 20.
Apelacje są rozpatrywane przeciętnie przez okres 5 lat, ale czasem nawet przez 20 lat.
appeals (też: requests)
volume_up
prośby {niemęskoos.}

Przykłady użycia - "appeals" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThere is an appeals procedure, which I trust will be allowed to run its proper course.
Istnieje procedura apelacyjna i ufam, że odwołanie się do niej będzie dozwolone.
EnglishAs of today appeals foreseen by the Paris Treaty can be placed to the Court.
Od tej chwili do Trybunału można wnosić apelacje przewidziane w traktacie paryskim.
EnglishThe Commission appeals to the Iranian authorities to re-allow the publication of Zanan.
Komisja apeluje do władz irańskich o zezwolenie na wznowienie publikacji Zanan.
EnglishSándor has lodged a complaint through the appeals procedures of the bank concerned.
Sándor złożył w banku odwołanie, zgodnie z jego procedurami wewnętrznymi.
EnglishTherefore I strongly hope that an appeals procedure will indeed redress the situation.
A zatem mam wielką nadzieję, że procedura odwoławcza faktycznie zaradzi tej sytuacji.
EnglishNext, I would like to complain a bit about this debate, with its appeals to collective fear.
Nie podobają mi się też stosowane w tej debacie odwołania do zbiorowych lęków.
EnglishGiving preferential treatment to some of the parties who are lodging appeals is inappropriate.
Uprzywilejowane traktowanie niektórych stron wnoszących skargi jest niewłaściwe.
EnglishThe European Union's appeals have so far been met with no response.
Dotychczasowe wezwania Unii Europejskiej nie spotkały się z żadną reakcją.
EnglishThis 30% also appeals to those whose policies will never be accepted by others.
Przyciąga również uwagę wszystkich, których polityka nigdy nie zostanie zaakceptowana przez innych.
EnglishA board of appeal is responsible for deciding on appeals against decisions of the CPVO.
Izby Odwoławcze są odpowiedzialne za odwołania od decyzji CPVO.
EnglishAfter this date, the parents haven't seen their children for a year, in spite of the numerous appeals.
Następnie, mimo licznych apeli, rodzice nie widzieli swoich dzieci przez rok.
EnglishLittle progress has been made on this matter despite the many appeals by our Parliament.
Pomimo licznych apeli ze strony Parlamentu osiągnięto do tej pory niewielki postęp w tej sprawie.
EnglishAppeals take five years on average, but sometimes up to 20.
Apelacje są rozpatrywane przeciętnie przez okres 5 lat, ale czasem nawet przez 20 lat.
EnglishTherefore, we must talk specifically about the crimes which are being committed and renew our appeals.
Dlatego też my musimy wyliczać zbrodnie i musimy ponawiać nasze apele.
EnglishIt is full of appeals to competent authorities, and yet it even contains a provision that is contrary to legislation.
Jest pełne apeli do właściwych organów i zawiera nawet zapis niezgodny z prawem.
EnglishAppeals against them can be lodged with administrative courts.
Zażalenie na nie składać można w sądzie administracyjnym.
EnglishMany political prisoners have still not been released, despite appeals from the international community.
Nadal nie uwolniono wielu więźniów politycznych, pomimo apeli ze strony społeczności międzynarodowej.
EnglishYou have heard the calls of men, the appeals of children and women who lost most of their family members.
Słyszeli państwo wołanie mężczyzn, krzyki dzieci i kobiet, które straciły większość członków rodziny.
EnglishThe urgent appeals of numerous human rights organisations and the churches have unfortunately been ignored.
Pilne apele organizacji zajmujących się prawami człowieka i kościołów zostały niestety zignorowane.
EnglishIt has a crucial impact if we listen to the appeals and the warnings of the WHO.
Jeżeli przysłuchamy się apelom i ostrzeżeniom Światowej Organizacji Zdrowia, zauważymy, że jest to jeden z kluczowych skutków.

Synonimy (angielski) dla "appeal":

appeal
appealing