EN

appalled {przymiotnik}

volume_up
And I was really appalled, and I couldn't figure out what to do.
Byłem naprawdę przerażony i nie wiedziałem, co robić.
(RO) I, too, wish to say that I am appalled by the way in which the law we are discussing is presented.
(RO) Jak także pragnę powiedzieć, że jestem przerażony sposobem przedstawienia ustawy, o której dyskutujemy.
I am appalled that the ECR Group, which contains the British Conservatives, has submitted an amendment to this proposal which reduces its coverage.
Jestem przerażony, że grupa ECR, w skład której wchodzą brytyjscy konserwatyści, złożyła do tego projektu poprawkę, która ogranicza jego oddziaływanie.
appalled
I am truly appalled at the behaviour of Members of the Italian left.
Jestem głęboko zbulwersowany zachowaniem posłów włoskiej lewicy.
That is the second reason why I am appalled.
Jest to drugi powód, dlaczego jestem zbulwersowany.
However, I am appalled, President-in-Office, by your disgraceful comment here this morning that Lisbon is worse than Nice.
Jestem jednak zbulwersowany uwagą, jaką wygłosił pan urzędujący przewodniczący dziś rano, że Lizbona jest gorsza od Nicei.

Przykłady użycia - "appalled" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishI am appalled to see that the Council has clearly not learnt any lessons from the crisis.
Z przerażeniem stwierdzam, że Rada nie wyciągnęła żadnych wniosków z kryzysu.
EnglishIf you looked in the book, you saw this, which I really was appalled by.
Jeżeli zajrzeliście do książki to widzieliście to, załamuje mnie to trochę.
EnglishShe would be appalled at the developments that have taken place in the European Union.
Byłaby ona przerażona zmianami, jakie nastąpiły w Unii Europejskiej.
EnglishI think the taxpayer back in the UK will be absolutely appalled by this.
Myślę, że podatnicy w Wielkiej Brytanii będą tym zbulwersowani.
EnglishWe have all been appalled by the pictures of Canadian seal hunting.
Wszystkimi nami wstrząsnęły zdjęcia z kanadyjskich polowań na foki.
EnglishI am truly appalled at the behaviour of Members of the Italian left.
Jestem głęboko zbulwersowany zachowaniem posłów włoskiej lewicy.
EnglishI am appalled that the act of intervention by the Slovak authorities remained unnoticed in Europe.
Jestem zbulwersowana tym, że akt interwencji władz słowackich pozostał w Europie niezauważony.
EnglishI was completely appalled when I read the comments, but unfortunately I am not particularly surprised.
Byłam przerażona, gdy przeczytałam komentarze, ale niestety nie jestem szczególnie zdziwiona.
EnglishI am also appalled at the lack of respect that this speech has been given by some Members of this House.
Przeraża mnie też brak szacunku okazany w wypowiedziach niektórych posłów w tym Parlamencie.
EnglishI believe that we were all appalled by the repressive measures taken against the protesters in December.
Sądzę, że wszyscy byliśmy wstrząśnięci grudniowymi represjami zastosowanymi wobec protestujących.
EnglishAnd I was really appalled, and I couldn't figure out what to do.
Byłem naprawdę przerażony i nie wiedziałem, co robić.
English(SK) Last year, we were similarly appalled at the low levels of expenditure in the EU budget for 2008.
(SK) W minionym roku byliśmy równie zbulwersowani niskim poziomem wydatków w budżecie UE na rok 2008.
EnglishI, however, am appalled by the waffle that we have been fed.
Jestem jednak przerażona serwowanym nam wodolejstwem.
English(RO) I, too, wish to say that I am appalled by the way in which the law we are discussing is presented.
(RO) Jak także pragnę powiedzieć, że jestem przerażony sposobem przedstawienia ustawy, o której dyskutujemy.
EnglishThat is the second reason why I am appalled.
Jest to drugi powód, dlaczego jestem zbulwersowany.
EnglishHowever, I am appalled, President-in-Office, by your disgraceful comment here this morning that Lisbon is worse than Nice.
Jestem jednak zbulwersowany uwagą, jaką wygłosił pan urzędujący przewodniczący dziś rano, że Lizbona jest gorsza od Nicei.
EnglishI was appalled at what they told me.
EnglishThe Socialist Group is appalled by the brutal methods deployed by the military junta against the peaceful demonstrators.
Grupa Socjalistyczna jest przerażona brutalnymi metodami wykorzystywanymi przez juntę wojskową przeciwko pokojowo nastawionym protestującym.
English(FR) Ladies and gentlemen, I think I need hardly add that we, like all our colleagues, were quite appalled by the demonstration earlier.
. - (FR) Panie i panowie! Myślę, że nie muszę dodawać, że my, podobnie jak nasi koledzy, byliśmy dość przerażeni poranną demonstracją.
EnglishI am, frankly, appalled at some of the abuses that have gone on in this Chamber by Spanish MEPs seeking to cover up these practices.
Szczerze mówiąc, jestem zatrwożony niektórymi nadużyciami, których dopuścili się w tej Izbie hiszpańscy posłowie do PE, aby ukryć te praktyki.

Synonimy (angielski) dla "appalled":

appalled
appalling
English