EN

to appall [appalled|appalled] {czasownik}

volume_up
1. Amerykański angielski
It is appalling for Islamic clerics to promote anti-Christian sentiments in speeches to their believers.
Przerażające jest to, że islamscy duchowni w swoich kazaniach propagują wśród wiernych postawy antychrześcijańskie.
What is currently happening here is appalling.
To co dzieje się obecnie jest przerażające.
Warunki życia są tam przerażające.
to appall (też: to appal, to affright)
She would be appalled at the developments that have taken place in the European Union.
Byłaby ona przerażona zmianami, jakie nastąpiły w Unii Europejskiej.
I was completely appalled when I read the comments, but unfortunately I am not particularly surprised.
Byłam przerażona, gdy przeczytałam komentarze, ale niestety nie jestem szczególnie zdziwiona.
I, however, am appalled by the waffle that we have been fed.
Jestem jednak przerażona serwowanym nam wodolejstwem.
It is simply appalling that we have not received a clear response in this matter.
Nieotrzymanie przez nas jednoznacznej odpowiedzi w tej sprawie jest po prostu bulwersujące.
It is appalling that these long journey times have to be faced by animals in their last few days of life.
To bulwersujące, że zwierzęta skazuje się na takie długie podróże w ostatnich dniach ich życia.
Mr President, it is appalling that of two eligible candidates, one Hungarian and one British, the British candidate was selected.
Panie przewodniczący! Bulwersujące jest to, że z dwóch kwalifikujących się kandydatów, jednego węgierskiego i jednego brytyjskiego, wybrano Brytyjczyka.
to appall (też: to appal)
I am appalled that the act of intervention by the Slovak authorities remained unnoticed in Europe.
Jestem zbulwersowana tym, że akt interwencji władz słowackich pozostał w Europie niezauważony.
(SK) Last year, we were similarly appalled at the low levels of expenditure in the EU budget for 2008.
(SK) W minionym roku byliśmy równie zbulwersowani niskim poziomem wydatków w budżecie UE na rok 2008.
Foreign visitors to Romania are appalled to see dogs' dead bodies lying on the roads, a barbaric sight which even children have to witness.
Cudzoziemcy odwiedzający Rumunię są zbulwersowani widokiem martwych psów leżących na ulicach. Nawet dzieci muszą oglądać te barbarzyńskie sceny.
to appall (też: to appal, to awe)
to appall (też: to appal)

Synonimy (angielski) dla "appalled":

appalled
appalling
English