"app" po polsku

EN

"app" - polskie tłumaczenie

volume_up
app {rzecz.} [skrót]
EN

app {rzeczownik} [skrót]

volume_up
1. "application", IT, potoczny
Google Docs is available as an app on your Android phone or tablet.
Dokumenty Google są dostępne jako aplikacja dla telefonu lub tabletu z Androidem.
This is a real app by the way. ~~~ This is not just graphics.
To jest prawdziwa aplikacja, a nie tylko grafika.
The Google Docs app also seamlessly integrates with other features on your Android device.
Aplikacja Dokumenty Google integruje się także z innymi funkcjami urządzenia z Androidem.

Przykłady użycia - "app" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishUsers with iOS4+ are able to install the Google Mail iOS app on their device.
Użytkownicy iOS4+ mogą zainstalować tę aplikację na swoich urządzeniach.
EnglishWhen you open the Docs app on your tablet, you’ll be taken directly to your Documents List.
Po otwarciu aplikacji Dokumenty na tablecie zostanie wyświetlona lista dokumentów.
EnglishGoogle Docs is available as an app on your Android phone or tablet.
Dokumenty Google są dostępne jako aplikacja dla telefonu lub tabletu z Androidem.
EnglishWhen you open the Google Docs app on your Android phone, you’ll see a landing page:
Gdy otworzysz aplikację Dokumenty Google na telefonie z Androidem, zobaczysz stronę docelową:.
EnglishThe Google Docs app also seamlessly integrates with other features on your Android device.
Aplikacja Dokumenty Google integruje się także z innymi funkcjami urządzenia z Androidem.
EnglishTo use Google Mail offline with Google Chrome, you’ll need to install a new app.
W celu używania Google Maila offline z przeglądarką Google Chrome musisz zainstalować nową aplikację.
EnglishNow, I'll show you a fun app that -- we've been working on a collaboration with our friends at Flickr.
Ta aplikacja jest ciekawa. ~~~ Stworzyliśmy ją we współpracy z zespołem Flickra.
EnglishHere are some things you can do with the Google Docs app on your Android:
Oto kilka przykładów tego, co można zrobić przy użyciu aplikacji Dokumenty Google w Androidzie:.
EnglishThere isn't currently a Google Docs app for iPhone or iPad.
Obecnie nie ma aplikacji Dokumenty Google dla telefonu iPhone ani dla iPada.
EnglishThere is currently no Google Docs app for iPhone or iPad.
Obecnie nie ma aplikacji Dokumenty Google dla telefonu iPhone ani dla iPada.
EnglishClick the Google Docs app icon or visit docs.google.com.
Kliknij ikonę aplikacji Dokumenty Google lub odwiedź witrynę docs.google.com.
EnglishA tremendous thing that people refer to as a killer app is called the Internet.
Mamy teraz oczywiście niesamowicie potężne komputery.
EnglishIt has an app, a Web and mobile app, called Citizens Connect.
Boston, oprócz gorącej linii, ma też aplikację na internet i komórkę. ~~~ Citizens Connect.
EnglishWhat do you think, what in your mind is the first killer app for this?
Jak myślisz, jakie zastosowanie będzie pierwszym przebojem?
EnglishFollow these steps to install the Google Docs app on your Android device:
Wykonaj poniższe czynności, aby zainstalować aplikację Dokumenty Google w swoim urządzeniu z Androidem:.
EnglishSo I'm actually just going to go in and launch Khoya, an interactive app for the iPad.
Włączę teraz "Khoyę", interaktywną aplikację na iPada.
EnglishFor additional settings, right-click the app and select "Options."
Aby wyświetlić dodatkowe ustawienia, kliknij aplikację prawym przyciskiem myszy i wybierz „Opcje”.
EnglishHis app wasn't reinstated until he won the Pulitzer Prize.
Aplikację przywrócono dopiero kiedy Fiore zdobył Nagrodę Pulitzera.
EnglishWith the Google Docs app, you can access and edit your docs without having to use your browser.
Dzięki niej możesz uzyskiwać dostęp do swoich dokumentów oraz edytować je bez używania przeglądarki.
EnglishSo he did what any good developer would do, he wrote an app.
Więc jak przystało na dobrego programistę, stworzył aplikację.

"apparent gap" - polskie tłumaczenie

apparent gap
Polish
  • pozorna luka
  • widoczna luka
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

"appear genuinely" - polskie tłumaczenie

appear genuinely
Polish
  • pojawiają się autentycznie
Więcej chevron_right

"applause greeted" - polskie tłumaczenie

applause greeted
Polish
  • oklaski powitane
  • oklaski witany
Więcej chevron_right