EN

apostle {rzeczownik}

volume_up
1. Religia
Paul, an apostle of Christ Jesus through the will of God, and Timothy our brother,
Paweł, Apostoł Jezusa Chrystusa przez wolę Bożą, i Tymoteusz brat,
Paul, called [to be] an apostle of Jesus Christ through the will of God, and Sosthenes our brother,
Paweł, powołany Apostoł Jezusa Chrystusa przez wolę Bożą, i Sostenes brat.
Paul, a servant of Jesus Christ, called [to be] an apostle, separated unto the gospel of God,
Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany Apostoł, odłączony ku opowiadaniu Ewangielii Bożej;

Przykłady użycia - "apostle" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishPaul, an apostle of Christ Jesus through the will of God, and Timothy our brother,
Paweł, Apostoł Jezusa Chrystusa przez wolę Bożą, i Tymoteusz brat,
EnglishPaul, a servant of Jesus Christ, called [to be] an apostle, separated unto the gospel of God,
Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany Apostoł, odłączony ku opowiadaniu Ewangielii Bożej;
EnglishPaul, called [to be] an apostle of Jesus Christ through the will of God, and Sosthenes our brother,
Paweł, powołany Apostoł Jezusa Chrystusa przez wolę Bożą, i Sostenes brat.
EnglishTruly the signs of an apostle were wrought among you in all patience, by signs and wonders and mighty works.
Jednak znaki Apostoła pokazane są u was we wszelkiej cierpliwości, w znamionach i w cudach, i w mocach.
EnglishIf to others I am not an apostle, yet at least I am to you; for the seal of mine apostleship are ye in the Lord.
Choćbym innym nie był Apostołem, alem wam jest; albowiem pieczęcią apostolstwa mego wy jesteście w Panu.
EnglishPaul, an apostle of Christ Jesus through the will of God, to the saints that are at Ephesus, and the faithful in Christ Jesus:
Paweł, Apostoł Jezusa Chrystusa przez wolę Bożą, świętym, którzy są w Efezie, i wiernym w Chrystusie Jezusie.
EnglishSimultaneously, we will also concelebrate the two thousand years since the birth of the Apostle of the Nations, St Paul.
Jednocześnie będziemy również świętować rocznicę dwóch tysięcy lat, jakie upłynęły od narodzin Apostoła Narodów, św. Pawła.
EnglishPaul, an apostle (not from men, neither through man, but through Jesus Christ, and God the Father, who raised him from the dead),
Paweł, Apostoł (nie od ludzi, ani przez człowieka, ale przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wzbudził od umarłych;)
EnglishAm I not an apostle?
EnglishPaul, an apostle of Christ Jesus through the will of God, and Timothy our brother, unto the church of God which is at Corinth, with all the saints that are in the whole of Achaia:
Paweł, Apostoł Jezusa Chrystusa przez wolę Bożą, i Tymoteusz brat, zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, ze wszystkimi świętymi, którzy są we wszystkiej Achai.

Synonimy (angielski) dla "Acts of the Apostles":

Acts of the Apostles
English