EN

apology {rzeczownik}

volume_up
apology (też: apologies, regrets)
. - (DE) The Reul report is an apology for the nuclear industry.
. - (DE) Sprawozdanie pana Reula stanowi przeprosiny wobec przemysłu jądrowego.
I hope you will accept this apology in the spirit in which it is made.
Mam nadzieję, że przyjmą państwo te przeprosiny w duchu, w którym je wypowiadam.
Ale nadal uważam, że winna jesteś przeprosiny Panu Horowitz' owi.

Przykłady użycia - "apology" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIf you vote in favour, then you will receive an apology from me, Mr Lehne.
Jeżeli zagłosuje pan za ich przyjęciem, to przeproszę pana, panie pośle Lehne.
EnglishI was very glad to see Goldie Hawn, because I had an apology to make to her.
Bardzo cieszę się ze spotkania z Goldie Hawn, ponieważ byłem jej winien przeprosiny.
EnglishI make no apology for having loyally worked alongside these Heads of State or Government.
Nie będę przepraszał za moją lojalną współpracę z tymi głowami państw lub rządów.
EnglishI hope you will accept this apology in the spirit in which it is made.
Mam nadzieję, że przyjmą państwo te przeprosiny w duchu, w którym je wypowiadam.
EnglishHe owes me and, more importantly, the British and European public, an apology.
Jest on winny mi, a co więcej, brytyjskiej i europejskiej opinii publicznej, przeprosiny.
EnglishI think it is sad and I think we owe the Commissioners and the Minister an apology.
Uważam, że to przykre i że jesteśmy winni przeprosiny panom komisarzom i panu ministrowi.
English. - (DE) The Reul report is an apology for the nuclear industry.
na piśmie. - (DE) Sprawozdanie pana Reula stanowi przeprosiny wobec przemysłu jądrowego.
EnglishI therefore expect an official apology and not the usual arrogant retort.
W związku z tym oczekuję oficjalnych przeprosin, a nie zwyczajowej aroganckiej riposty.
EnglishI would ask you to make an official apology, or else we are going to make a formal complaint.
Proszę, aby Pan oficjalnie przeprosił - w przeciwnym razie złożymy formalną skargę.
EnglishBy way of apology, he said, 'that was not my comment, it was made by your master Plato'.
Na swoje usprawiedliwienie powiedział: "to nie moja uwaga, uczynił ją twój mistrz Platon”.
EnglishWe consider that the word apology better reflects the type of behaviour to be curbed.
Uważamy, że słowo "apologia” lepiej odzwierciedla rodzaj zachowania, które chcemy ograniczyć.
EnglishI demand the retraction of this accusation, an apology and a condemnation by the Presidency.
Żądam odwołania tego oskarżenia, domagam się przeprosin oraz potępienia przez prezydencję.
EnglishFor those reasons, and without apology, I will vote against this proposal.
Z tych powodów i bez jakiegokolwiek poczucia winy będę głosował przeciwko przyjęciu tego wniosku.
EnglishMadam President, ladies and gentlemen, allow me to begin with an apology for the short delay.
Pani przewodnicząca, panie i panowie! Chciałbym najpierw przeprosić za niewielkie opóźnienie.
EnglishHorowitz an apology.
Ale nadal uważam, że winna jesteś przeprosiny Panu Horowitz' owi.
EnglishI will start by gladly accepting Mr Schulz's apology.
Moje wystąpienie rozpocznę od przyjęcia - z przyjemnością - przeprosin pana posła Schulza.
EnglishIt's a sincere apology, and they take it very seriously.
To są szczere przeprosiny, a oni podchodzą do tego bardzo na serio.
EnglishI was in the chamber at nine o'clock this morning awaiting an apology for the personal attack on the ushers.
Dziś rano o godzinie dziewiątej oczekiwałem tutaj w Izbie przeprosin za napaść na woźnych.
EnglishI think an apology is warranted from Mr Schulz.
Myślę, że można oczekiwać przeprosin ze strony pana Schulza.
EnglishOnly such an admission and apology can give impetus to the process of reconciliation between Turkey and Armenia.
Jedynie takie przyznanie się i przeprosiny mogą przyspieszyć proces pogodzenia między Turcją a Armenią.

Synonimy (angielski) dla "apology":

apology