"to apologize to sb" po polsku

EN

"to apologize to sb" - polskie tłumaczenie

EN

to apologize to sb {czasownik}

volume_up
to apologize to sb

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to apologize to sb"

sb
Polish
to spójnik
to przyimek
Polish
to look up to sb czasownik
to pander to sb czasownik
to talk down to sb czasownik
to make up to sb czasownik
to cater to sb czasownik
to cling to sb czasownik
to lie to sb czasownik
to pay tribute to sb czasownik
to reach out to sb czasownik
to be up to sb czasownik
to toady to sb czasownik