"apnoea" po polsku

EN

"apnoea" - polskie tłumaczenie

PL
EN

apnoea {rzeczownik}

volume_up
1. Medycyna, Brytyjski angielski
apnoea (też: apnea)

Przykłady użycia - "apnoea" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishDifficulty breathing while asleep, called sleep apnoea, should be examined by a specialist.
Pacjent, u którego występują trudności w oddychaniu podczas snu, zwane bezdechem sennym,
EnglishApnoea in very premature infants (≤ 28 weeks of gestation) (see section 4.4)
Bezdech u bardzo niedojrzałych wcześniaków (urodzonych ≤ 28. tygodnia ciąży) (patrz punkt 4. 4).
EnglishApnoea in very premature infants (≤ 28 weeks of gestation) (see section 4.4)
Bezdech u niemowląt przedwcześnie urodzonych (w 28 tygodniu ciąży lub wcześniej) (patrz punkt 4. 4)
EnglishApnoea [ see section 4.4 for apnoea in very premature infants (≤ 28 weeks of gestation) ]
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Obrzęk całej kończyny, w którą podano szczepionkę *
EnglishOne case of sleep apnoea was experienced during this study.
W trakcie badania odnotowano jeden przypadek bezdechu periodycznego we śnie.
EnglishApnoea in very premature infants (≤ 28 weeks of gestation) (see section 4.4)
d może powodować reakcje uczuleniowe (patrz punkt 4. 3).
EnglishApnoea is treated with respiratory assistance.
W przypadku bezdechu należy zastosować oddech wspomagany.
EnglishCheyne-Stokes respiration and apnoea have been observed.
EnglishExpected respiratory events are bradypnoea, intermittent respiratory patterns, hypoventilation, and apnoea.
Możliwe objawy ze strony układu oddechowego to: spowolnienie oddechu, oddech przerywany, hipowentylacja oraz bezdech.
EnglishAll patients with PWS should be evaluated for sleep apnoea and monitored if sleep apnoea is suspected.
Wszystkich pacjentów z zespołem PWS należy zbadać, czy nie występuje u nich bezdech we śnie i monitorować w przypadku podejrzenia bezdechu we śnie.
Englishrespiratory depression, apnoea.
EnglishRespiratory, thoracic and mediastinal disorders Apnoea in very premature infants (≤ 28 weeks of gestation) (see section 4.4)
Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Bezdech u niemowląt przedwcześnie urodzonych (w 28 tygodniu ciąży lub wcześniej) (patrz punkt 4. 4)
EnglishApnoea [ see section 4.4 for apnoea in very premature infants (≤ 28 weeks of gestation) ] Skin and subcutaneous tissue disorders Angioedema
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Obrzęk całej kończyny, w którą podano szczepionkę *, rozległy obrzęk, naciek w miejscu podania, pęcherzyki w miejscu podania
EnglishAs for all vaccines, if Quintanrix is used in very premature babies, there is a risk of the babies experiencing apnoea (brief pauses in breathing).
równie skutecznie jak dwie oddzielne szczepionki – w okresie 42 dni po szczepieniu uzupełniającym u 92- 100 % niemowląt stwierdzono ochronne miano przeciwciał. nic
EnglishAs for all vaccines, if PROCOMVAX is used in very premature babies, there is a risk of the babies experiencing apnoea (brief pauses in breathing).
Tak jak w przypadku wszystkich szczepionek jeśli preparat PROCOMVAX zostanie podany wcześniakom, istnieje ryzyko wystąpienia bezdechu (krótkich przerw w oddychaniu).
EnglishAs for all vaccines, if Prevenar is used in very premature babies, there is a risk of the babies experiencing apnoea (brief pauses in breathing).
Jak w przypadku wszystkich szczepionek, zastosowanie preparatu Prevenar w przypadku wcześniaków może powodować ryzyko wystąpienia u dzieci bezdechu (krótkich przerw w oddechu).
EnglishApnoea and respiratory depression have been observed in a fasting healthy subject after a single intake of 4.5g (twice the recommended starting dose).
Zaobserwowano bezdech i depresję oddechową u poszczących, zdrowych pacjentów po podaniu pojedynczej dawki 4, 5 g (dawka dwukrotnie większa od zalecanej dawki początkowej).
EnglishCNS depression, seizures, gastrointestinal disturbances, bradycardia, hypotension, apnoea, abnormal renal function, haematuria have been observed.
Obserwowane były zahamowanie czynności oun, napady padaczkowe, zaburzenia żołądkowo - jelitowe, bradykardia, niedociśnienie tętnicze, bezdech, zaburzenie czynności nerek, krwiomocz.
EnglishConvulsions, febrile convulsion*, benign intracranial hypertension, loss of consciousness*, sleep apnoea syndrome, dizziness, tremor*, restless leg syndrome*
drgawki, drgawki gorączkowe *, łagodne nadciśnienie wewnątrzczaszkowe, utrata przytomności *, zespół bezdechu sennego, zawroty głowy, drżenie *, zespół niespokojnych nóg *
Pozostałe hasła
English
  • apnoea

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik niemiecko-polski.