"apex" po polsku

EN

"apex" - polskie tłumaczenie

volume_up
apex {rzecz.}
EN

apex {rzeczownik}

volume_up
1. ogólne
There's no pyramid that conveniently places Victorian England at the apex and descends down the flanks to the so-called primitives of the world.
Nie ma piramidy, która dogodnie umieszczałaby wiktoriańską Anglię na szczycie i schodziła stopień po stopniu, aż do tak zwanych ludów prymitywnych.
apex (też: neb, tip)
2. Matematyka
There's no pyramid that conveniently places Victorian England at the apex and descends down the flanks to the so-called primitives of the world.
Nie ma piramidy, która dogodnie umieszczałaby wiktoriańską Anglię na szczycie i schodziła stopień po stopniu, aż do tak zwanych ludów prymitywnych.
Now, this is a root apex growing against a slope.
To jest wierzchołek korzenia rosnący pod nachyleniem.
So we studied the root apex and we found that there is a specific region that is here, depicted in blue -- that is called the "transition zone."
Badając wierzchołek korzenia odkryliśmy pewien region, tutaj oznaczony na niebiesko, nazwijmy go strefą przejściową.
Professional sport is only the apex of a pyramid whose base must be created by sporting activity involving the greatest number of people on our planet.
Sport zawodowy to tylko wierzchołek piramidy, której podstawę musi stworzyć aktywność sportowa, będąca udziałem możliwie największej liczby mieszkańców naszej planety.
3. Astronomia

Przykłady użycia - "apex" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishWe have 11 and a half million root apex and a total length of 600 or more kilometers and a very high surface area.
To 11,5 miliona wierzchołków korzeni o łącznej długości ponad 600 km.
EnglishNow, this is a root apex growing against a slope.
To jest wierzchołek korzenia rosnący pod nachyleniem.
EnglishNow let's imagine that each single root apex is working in network with all the others.
EnglishSo we studied the root apex and we found that there is a specific region that is here, depicted in blue -- that is called the "transition zone."
Badając wierzchołek korzenia odkryliśmy pewien region, tutaj oznaczony na niebiesko, nazwijmy go strefą przejściową.
EnglishThere's no pyramid that conveniently places Victorian England at the apex and descends down the flanks to the so-called primitives of the world.
Nie ma piramidy, która dogodnie umieszczałaby wiktoriańską Anglię na szczycie i schodziła stopień po stopniu, aż do tak zwanych ludów prymitywnych.
EnglishNow we know that a root apex has just a few hundred cells that show this kind of feature, but we know how big the root apparatus of a small plant, like a plant of rye.
W wierzchołku korzenia znajduje się parę setek komórek, które przejawiają te cechy lecz wiemy też jak duży jest wierzchołek korzenia małej rośliny.
EnglishProfessional sport is only the apex of a pyramid whose base must be created by sporting activity involving the greatest number of people on our planet.
Sport zawodowy to tylko wierzchołek piramidy, której podstawę musi stworzyć aktywność sportowa, będąca udziałem możliwie największej liczby mieszkańców naszej planety.
EnglishJust to give you an example, every single root apex is able to detect and to monitor concurrently and continuously at least 15 different chemical and physical parameters.
Dam wam przykład, każdy wierzchołek korzenia jest zdolny do wykrywania i ciągłego monitorowania przynajmniej 15 różnych chemicznych i fizycznych parametrów.
EnglishThe two other elements of the 'knowledge triangle', education and research, will remain, but innovation is clearly the apex of the triangle and is the priority.
Pozostałe dwa elementy "trójkąta wiedzy”, edukacja i badania naukowe, nadal pozostaną ważne, ale innowacja zdecydowanie stanowi wierzchołek trójkąta i jest naszym priorytetem.
EnglishThe two other elements in the knowledge triangle, education and research, are important, but innovation clearly represents the triangle's apex; it is its point of focus and its main objective.
Dwa inne elementy trójkąta wiedzy - edukacja i badania naukowe - są ważne, ale to innowacja jest wierzchołkiem tego trójkąta, jego ogniskową i głównym celem.

Synonimy (angielski) dla "apex":

apex