EN

apes {liczba mnoga}

volume_up
And we share our origins with a handful of the living great apes.
Mamy tych samych przodków, co dzisiejsze małpy człekokształtne.
However, it is a very sensitive issue, in particular when it comes to research using monkeys and especially great apes.
Jednak jest to bardzo delikatna kwestia, a szczególnie kiedy chodzi o badania wykorzystujące małpy, a już specjalnie wielkie małpy człekokształtne.
And it is important to remember that all of these great apes have come on as long and as interesting evolutionary journey as we ourselves have today.
I należy też pamiętać, że wszystkie te małpy człekokształtne przebyły tak samo długą i interesującą ewolucyjną podroż, jak nasz gatunek.

Przykłady użycia - "apes" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishBut unfortunately, bonobos are the least understood of the great apes.
O szympansach karłowatych, wiemy najmniej ze wszystkich hominidów.
EnglishAnd we share our origins with a handful of the living great apes.
Mamy tych samych przodków, co dzisiejsze małpy człekokształtne.
EnglishAnd it is quite clear that apes originated on the African continent.
Jest jasne, że pochodzą one z kontynentu afrykańskiego.
EnglishThe apes that left at that time ended up in Southeast Asia, became the gibbons and the orangutans.
Małpy, które opuściły wtedy Afrykę trafiły do Południowej Azji i stały się gibonami i orangutanami.
English. ~~~ Because Darwin was talking about our distant ancestry, our common ancestry with apes.
Nie do końca, ponieważ Darwin mówił o naszym dalekim rodowodzie, wspólnym z małpami człekokształtnymi.
EnglishSS: But since I'm advised not to do what I normally do, I haven't told you that these apes have language.
SS: Ale ponieważ poradzono mi, bym nie robiła tego, co zwykle, nie powiedziałam, że te małpy mają język.
EnglishThe ancestor of the apes stayed in the trees; our ancestors went out onto the plain.
EnglishBands of apes ventured into the open.
EnglishSo, yes, if you're talking about our common ancestry with apes, it's very clear, by looking at the fossil record, we started off here.
Więc tak, jeśli mówimy o wspólnym rodowodzie z małpami, patrząc na zapis kopalny staje się jasne, że właśnie tam zaczęliśmy.
EnglishWe're one species out of approximately, or let's say, at least 16 upright-walking apes that have existed over the past six to eight million years.
Jesteśmy jednym z przynajmniej 16 gatunków chodzących pionowo małp, które istniały w ciągu ostatnich 6-8 milionów lat.
EnglishHowever, it is a very sensitive issue, in particular when it comes to research using monkeys and especially great apes.
Jednak jest to bardzo delikatna kwestia, a szczególnie kiedy chodzi o badania wykorzystujące małpy, a już specjalnie wielkie małpy człekokształtne.
EnglishWhen Václav Klaus came here, Members hooted and gibbered and panted at him like so many stricken apes, and no one was so much as told off.
Kiedy przybył tu Václav Klaus posłowie gwizdali, jazgotali i sapali jak przestraszone małpy i nikt z nich nie został za to nawet upomniany.
EnglishWe know them as the "make love, not war" apes since they have frequent, promiscuous and bisexual sex to manage conflict and solve social issues.
Żyją pod hasłem "Kochaj a nie walcz", utrzymują częste kontakty płciowe, nawet biseksualne by zażegnać konflikty i rozwiązać problemy.
EnglishAnd it is important to remember that all of these great apes have come on as long and as interesting evolutionary journey as we ourselves have today.
I należy też pamiętać, że wszystkie te małpy człekokształtne przebyły tak samo długą i interesującą ewolucyjną podroż, jak nasz gatunek.
EnglishBut you can say this: all the apes and all the monkeys are capable of walking on two legs, if they want to, for a short time.
Ale wiemy, że wszystkie małpy potrafią chodzić na dwóch nogach, Ale wiemy, że wszystkie małpy potrafią chodzić na dwóch nogach, jeśli potrzeba, przez krótki czas.
EnglishBut in fact this virus crossed over into humans many decades before, from chimpanzees, where the virus originated, into humans who hunt these apes.
Ale w rzeczywistości wirus ten przeszedł na ludzi wiele lat wcześniej, od szympansów, skąd się wywodzi, na ludzi, którzy polują na te małpy.
EnglishUnfortunately, we did not succeed in amending the genuflection, which the Commission has already made with the clear banning of animal testing on great apes.
Niestety nie udało nam się zmienić uległej postawy, jaką Komisja przyjęła już wobec wyraźnego zakazu badań na małpach człekokształtnych.
EnglishFor the king had at sea a navy of Tarshish with the navy of Hiram: once every three years came the navy of Tarshish, bringing gold, and silver, ivory, and apes, and peacocks.
Albowiem okręty królewskie były na morzu z okrętami Hiramowemi: raz we trzy lata wracały się okręty z morza, przynosząc złoto i srebro, kości słoniowe, i koczkodany, i pawie.

Synonimy (angielski) dla "ape":

ape