EN

apartment {rzeczownik}

volume_up
But just substitute apartment building for cities.
Wyobraźcie sobie, że połowa ludzi chcących mieć mieszkanie – ma je.
Now to a vegetable plant, my apartment has got to be about as foreign as outer space.
Dla roślin moje mieszkanie jest równie obce jak kosmos.
I couldn't afford to find an apartment, or couldn't afford an apartment that would allow me to have the Rottweiler and the cat.
nie było mnie stać na mieszkanie, gdzie można trzymać zwierzęta. ~~~ A nie chciałam ich oddawać.
We got an apartment, and the three of us began to live together.
Dostaliśmy apartament i zamieszkaliśmy we trójkę.
He offered to buy me... an apartment if I gave him a child.
Chciał mi kupić... apartament, jeśli... urodzę mu dziecko.

Przykłady użycia - "apartment" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIt is important to prevent the historic fortress being replaced by modern apartment blocks.
Trzeba zapobiec budowie nowoczesnych bloków mieszkalnych w miejscu historycznej fortecy.
EnglishAnd the project that we're building in Malaysia is apartment buildings for a property developer.
I projekt który budujemy w Malezji to budynki apartamentowe dla inwestora budowlanego.
EnglishI was dying, and if I didn't mix that stuff up fast, I would never leave that apartment alive.
Wiedziałam, że jeśli szybko nie przygotuje dawki, to nie opuszczę swojego mieszkania żywa.
EnglishWe were actually able to grow about a salad a week in a typical New York City apartment window.
Byliśmy w stanie wyhodować jedną sałatę tygodniowo w typowym oknie w mieszkaniu w Nowym Jorku.
EnglishCastle, we need you help right now, because the guy who's after Joan is in her apartment... right now.
Panie Castle potrzebujemy pana pomocy, bo... ten facet znowu jest w mieszkaniu Joan.
EnglishNow to a vegetable plant, my apartment has got to be about as foreign as outer space.
Dla roślin moje mieszkanie jest równie obce jak kosmos.
EnglishIn Lithuania alone, there are over 35 000 apartment blocks.
Na samej Litwie istnieje obecnie ponad 35 tysięcy bloków mieszkalnych.
Englishapartment in Manhattan with partners Mutopo and Jovoto.com.
Crowdsourcing kawalerki na Manhattanie z pomocą Mutopo i Jovoto.com.
EnglishHe offered to buy me... an apartment if I gave him a child.
Chciał mi kupić... apartament, jeśli... urodzę mu dziecko.
EnglishBut just substitute apartment building for cities.
Wyobraźcie sobie, że połowa ludzi chcących mieć mieszkanie – ma je.
EnglishWhatever it is must be pretty important, because I've traveled with it, moved it, from apartment to apartment to apartment.
Musi być ważne, bo podróżowałem z nim, przenosiłem z mieszkania do mieszkania.
English"Come to my apartment and we'll talk for those 15 minutes, and then we'll decide whether we proceed."
„Przyjdź do mojego mieszkania i porozmawiamy te 15 minut, i wtedy zdecydujemy czy będziemy kontynuować.”
EnglishWe got an apartment, and the three of us began to live together.
Dostaliśmy apartament i zamieszkaliśmy we trójkę.
EnglishThis is a painting I did of my wife in my apartment.
To jest obraz mojej żony, jaki wykonałem w moim mieszkaniu.
English(Laughter) If you come to my apartment and see my closet, I'm sure you'd figure out why: it's a mess.
(Śmiech) Jeśli przyjdziecie do mojego mieszkania i zobaczycie moją szafę, jestem pewien, że zrozumiecie, dlaczego.
EnglishAnd so I showed up in this dark, rambling New York apartment, and she called out to me, and she was in bed.
Więc pokazałem się w tym ciemnym, pełnym zakamarków nowojorskim mieszkaniu, a ona zawołała mnie, a leżała w łóżku.
EnglishI couldn't afford to find an apartment, or couldn't afford an apartment that would allow me to have the Rottweiler and the cat.
nie było mnie stać na mieszkanie, gdzie można trzymać zwierzęta. ~~~ A nie chciałam ich oddawać.
EnglishHow many other tenants are living in the apartment?
EnglishThe call to increase Structural Fund money, used to heat multi-apartment dwellings, is very important.
Bardzo istotne jest wezwanie do zwiększenia środków funduszy strukturalnych, służących ogrzewaniu budynków wielorodzinnych.
EnglishShe is sleeping in the corner of this apartment."

Synonimy (angielski) dla "apartment":

apartment
English
apart
apartment building