"aortic" po polsku

EN

"aortic" - polskie tłumaczenie

EN

aortic {przymiotnik}

volume_up
aortic

Przykłady użycia - "aortic" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAortic and mitral valve stenosis, obstructive hypertrophic cardiomyopathy:
Zwężenie zastawki aortalnej i dwudzielnej, przerostowa kardiomiopatia zawężająca:
EnglishAortic and mitral valve stenosis/ hypertrophic cardiomyopathy:
Zwężenie zastawki aortalnej lub mitralnej/ kardiomiopatia przerostowa:
Englishif you have a narrowing of the aorta (aortic stenosis), of a heart valve (mitral stenosis), an increase in
jeśli pacjent ma bardzo niskie ciśnienie krwi (ciężkie niedociśnienie),
Englishpulmonary oedema as a result of aortic or mitral stenosis
obrzęk płuc w wyniku zwężenia zastawki mitralnej lub aortalnej
Englishif you have a narrowed aorta (aortic stenosis).
Jeżeli u pacjenta stwierdzono zwężenie aorty (tzw. stenoza aortalna).
EnglishAngina unstable, aortic valve incompetence, coronary artery atherosclerosis, sinus bradycardia, ventricular hypertropy
niedomykalność zastawki aortalnej, miażdżyca tętnic wieńcowych, bradykardia zatokowa, przerost komory serca
Englishstenosis of the aortic or mitral valve)
komory (np. stenoza zastawki aortalnej lub mitralnej)
EnglishCardiogenic shock, clinically significant aortic stenosis, unstable angina pectoris, or during or within one month of a myocardial infarction.
Wstrząs kardiogenny, istotne klinicznie zwężenie aorty, niestabilna dławica piersiowa, zawał
EnglishCardiogenic shock, clinically significant aortic stenosis, unstable angina pectoris, or during or within one month of a myocardial infarction.
Wstrząs kardiogenny, istotne klinicznie zwężenie lewego ujścia tętniczego, niestabilna dławica
EnglishOne of these patients had an aortic aneurysm; the other had a retinal detachment and retinal haemorrhage, which led to discontinuation of treatment.
U jednego z pacjentów stwierdzono tętniaka aorty; u drugiego wystąpiło odwarstwienie siatkówki oraz wylew krwi do siatkówki, co spowodowało przerwanie leczenia.

Synonimy (angielski) dla "aortic":

aortic
English