EN

anywhere {przysłówek}

volume_up
anywhere (też: anyplace, nowhere)
It is not written anywhere that this is a decision that must be taken unanimously.
Nigdzie nie jest napisane, że jest to decyzja, która musi zostać podjęta jednomyślnie.
(Laughter) Meanwhile, there's no scientific revolution anywhere else.
(Śmiech) Rewolucja naukowa nie zaistniała nigdzie indziej.
So my voice in the debate for controlling energy has not been noted anywhere.
Tak więc mój głos w debacie nad opanowaniem cen energii nie został nigdzie odnotowany.
Supporting separatism anywhere in the world is against the spirit of the EU.
Wspieranie separatyzmu gdziekolwiek na świecie jest sprzeczne z duchem UE.
But guys are willing to go diving for oysters anytime, anywhere.
Ale faceci są chętni nurkować po ostrygi zawsze, gdziekolwiek.
Its effects can be seen more clearly in Poland than anywhere else.
W Polsce widać jej efekty bardziej niż gdziekolwiek indziej.
anywhere (też: anyplace, somewhere)
One out of every four people locked up anywhere in the world is locked up right here in the United States.
Jeden z czterech więźniów zamkniętych gdzieś na świecie jest zamknięty tutaj, w Stanach Zjednoczonych.
Czy jest to gdzieś napisane?
anywhere

Przykłady użycia - "anywhere" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe study measured the time until the cancer re-appeared anywhere in the body.
W badaniu oceniano czas, jaki upłynął do nawrotu nowotworu w jednej z części ciała.
EnglishAs an EU resident, you can buy products and services from anywhere in the EU.
Jako rezydent UE masz prawo kupować produkty i usługi w dowolnym miejscu UE.
EnglishIt is not written anywhere that this is a decision that must be taken unanimously.
Nigdzie nie jest napisane, że jest to decyzja, która musi zostać podjęta jednomyślnie.
EnglishSo my voice in the debate for controlling energy has not been noted anywhere.
Tak więc mój głos w debacie nad opanowaniem cen energii nie został nigdzie odnotowany.
EnglishSupporting separatism anywhere in the world is against the spirit of the EU.
Wspieranie separatyzmu gdziekolwiek na świecie jest sprzeczne z duchem UE.
EnglishA pure internal market approach will not get us anywhere with these issues.
W tej sferze podejście oparte jedynie na rynku wewnętrznym do nikąd nas nie zaprowadzi.
EnglishIntergovernmental solutions will not, in the long run, lead us anywhere.
Rozwiązania międzyrządowe nigdzie nas nie zaprowadzą w perspektywie długoterminowej.
EnglishYou may think that the endless heckling is funny, but it does not get us anywhere.
Być może wydaje się Państwu, że nieustanne wtrącenia są zabawne, ale prowadzą one donikąd.
EnglishIn Kourou, we have an infrastructure which is not to be found anywhere else in the world.
W Kourou posiadamy infrastrukturę nie mającą sobie równej nigdzie na świecie.
EnglishTo add a tab stop, just click anywhere in the ruler and select a tab stop.
Aby dodać tabulator, kliknij w dowolnym miejscu na linijce i wybierz rodzaj tabulatora.
EnglishA similar situation to the one in Japan could happen anywhere in Europe.
W każdym regionie Europy może dojść do takiej sytuacji, jaka miała miejsce w Japonii.
EnglishAnd after all the hoopla of Live 8, we're still not anywhere in the picture.
Po zamieszaniu wokół Live 8 nadal nas nie widać. ~~~ Tekst na plakacie: "Jestem Afrykanką".
EnglishHe knows more about solar than anyone I know anywhere in the world guaranteed.
Wie więcej o ogniwach słonecznych niż ktokolwiek inny na świecie.
EnglishA voluntary agreement is all well and good, but in this context, it will not get us anywhere.
Dobrowolna umowa to dobry pomysł, ale w tym kontekście nie zaprowadzi nas ona donikąd.
EnglishIt's just 29 words in Arabic, but anywhere from 65 to 72 in translation.
To jedynie 29 wyrazów po Arabsku, ale między 65 a 72 w tłumaczeniach.
EnglishWe do not want nuclear weapons in Iran; we want no nuclear weapons anywhere in the region.
Nie chcemy broni jądrowej w Iranie; nie chcemy jej nigdzie w regionie.
EnglishI said that I condemn human rights abuses anywhere in the world, in Cuba as elsewhere.
Powiedziałam, że potępiam łamanie praw człowieka na całym świecie, na Kubie i wszędzie indziej.
EnglishI am very happy to put that in writing anywhere, any time to anyone.
Bardzo chętnie udzielę każdemu takiego zapewnienia na piśmie w dowolnym miejscu i czasie.
EnglishHowever, banning young people from gambling will not get us anywhere.
Jednak zakazanie młodzieży gry hazardowej do nikąd nas nie zaprowadzi.
EnglishOn a given day, studies show that you may be lied to anywhere from 10 to 200 times.
Wykazano, że każdego dnia jesteśmy okłamywani 10 do 200 razy.

Synonimy (angielski) dla "anywhere":

anywhere
English